El Grup d'Estudis Heideggerians va néixer l'any 2012 com una unitat de recerca en el si del Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona, a fi d'agrupar, potenciar i visibilitzar el treball en l'àmbit de la fenomenologia i hermenèutica que des de fa alguns anys es ve allí desenvolupant de manera contínua. D'aquesta manera, el Grup té com a propòsit principal conformar un àmbit de recerca que permeti recollir i canalitzar, així com també estimular, el treball d'estudi i recerca fonamental de la pròpia obra heideggeriana, així com de les tendències i línies que, cap a i des d'ella, es projecten en la filosofia continental contemporània; ja sigui en el si de la pròpia fenomenologia, bé de l'hermenèutica, o bé com resultat de l'articulació entre ambdues.

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B