I Workshop Martin Heidegger Nuevas lecturas de Sein und Zeit


I WORKSHOP MARTÍN HEIDEGGER. NOVES LECTURES DE SEIN UND ZEIT

Dates: 8 i 29 de novembre 2013

Hora: de 9.30 a 12.30 h

Lloc: Sala de Reunions del Departament de Filosofia UAB (Aula B7/113) - Facultat de Filosofia i Lletres, 1a Planta (VEURE PLÀNOL)

Ingrés lliurePROGRAMA

Primera sessió. Divendres 8 de novembre

9.30 h. Presentació del Grup d'Estudis Heideggerians i Conferència Inaugural. Prof. Dr. Jesús Adrián Escudero: "Heidegger i la qüestió del sí mateix (Selbst)"

11.00 h. Iván Flores Arancibia, M.A.: "Pensar el 'entre' en Ser y Tiempo. Una aproximación desde los §§ 28 y 72"Segona sessió. Divendres 29 de novembre

9.30 h. Prof. Em. Dr. Raúl Gabás Pallás. "El Uno y el espacio público".

10.45 h. Prof. Dr. Jesús Adrián Escudero. "Ser y Tiempo y la cuestión de la intersubjetividad"

11.45 h. Ricardo Mendoza Canales, M.A. "Temporalidad, espacialidad e individuación en Sein und Zeit"

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B