Recerca

 

La recerca que es duu a terme en el Grup té com a eix central l'obra de Martin Heidegger. No obstant això, el tipus de treball que allí es desenvolupa no pretén ser únicament d'exègesi i comentari, sinó, per contra, mitjançant una lectura transversal, articular els diferents dominis i temàtiques del seu pensament, així com també visibilitzar les connexions, continuïtats i/o fractures amb les obres i propostes d'altres pensadors contemporanis. D'aquesta manera, la fenomenologia es converteix a l'àrea privilegiada de la nostra recerca, atès que és l'àmbit on conflueixen (i des d'on també es disseminen) les diferents línies de la filosofia continental contemporània, principalment, des de Husserl i Heidegger d'ara endavant. De la mateixa manera, i donada l'afinitat temàtica i problemàtica derivada de la fenomenologia, l'hermenèutica i la deconstrucció esdevenen també àmbits naturals de la nostra recerca. Finalment, si ben nostre principal interès radica en la recerca fonamental, l'aplicació i la posada en pràctica d'alguns dels mètodes i conceptes treballats en el camp ens condueixen, al seu torn, cap a una anàlisi crítica dels fenòmens culturals, a fi de contribuir a la seva visibilització i comprensió.Campus d'excel·lència internacional U A B