Journals and Conferences

JOURNALS

Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature

Revista d'Investigació en Didàctica de la Llengua i de la Literatura associada als programes del màster en Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura i els estudis doctorals de la Unitat de Didàctica de la Llengua i de la Literatura de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya).

Multilingual Matters.

Multilingual Matters is an international independent publishing house, with lists in the areas of bilingualism, second/foreign language learning, sociolinguistics, translation, interpreting and books for parents.

 

CONFERENCES

Campus d'excel·lència internacional U A B