Research groups

CLA (Cercle de Lingüística Aplicada)

La investigació realitzada dins de la branca d’aprenentatge de Llengües del Cercle de Lingüística Aplicada de la UdL s’ha centrat en l’ensenyament i aprenentatge de llengües, tant pel que fa a les llengües pròpies (primera i segona) com a les llengües estrangeres. Més concretament, s’ha prestat especial atenció a la formació i pràctiques docents del professorat de llengua, a les habilitats metalingüístiques dels estudiants, a l’anàlisi de la capacitat de reflexió dels estudiants durant el treball en grup, així com a l’adquisició de competències i destreses dels nous immigrants a través de l’escolarització.  Universitat de Lleida.

CLA (Center for Applied Linguistics) 

Research at CLA focuses on verbal interactions uni-and multilingual, the acquisition of first and second language, the notion of language proficiency and competence of interaction and the relationship between grammar and interaction. Université de Neuchätel.

CRALLE (Centre per a la Recerca en l'Aprenentatge de Llengües Estrangeres)

Universitat de Lleida.

GEP (Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme) 

El Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme es posa en marxa per assolir els objectius d' Europa 2020 vers la competitivitat europea, els principis d'internacionalització i d'èxit escolar de l'acord de govern, i s'alinia amb els compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüsime del sistema educatiu a Catalunya.

GRAL (Grup de Recerca en Adquisició de Llengües)

Articles i publicacions sobre AICLE recollides per Teresa Navés. Universitat Autònoma de Barcelona.

GREIP (Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües)

Al llarg dels anys el grup ha acotat la seva recerca als següents àmbits: interacció, anàlisi de la conversa i aprenentatge de llengües; plurilingüisme i contacte de llengües; formes d'acollida d’escolars d’origen immigrant; llengües, diversitat sociocultural i ensenyament; consciència lingüística i aprenentatge de llengües; aprenentatge Integrat de Continguts en Llengües Estrangeres (AICLE); ensenyament per tasques; noves tecnologies i aprenentatge de llengües.  Universitat Autònoma de Barcelona.

SDLL (Self-Directed Language Learning Research Group)

The notion of self-directed learning is best understood within the context of lifelong learning and learner training with a view towards developing autonomous learners capable of taking responsibility for their own development. SDLL research focuses on investigating aspects of self-directed second language learning that contribute to the development of autonomous learners of English as a second language. Areas investigated include the profile of self-directed language learners, learning strategies and tools (including instructional systems and materials, facilitation techniques and language counseling methods) that promote self-directed language learning. Universiti Teknologi Malaysia.

UAM-CLIL

The UAM-CLIL research project has been designed to respond to the need for information on this new teaching/learning situation, as it is being implemented in our local state secondary schools. The project started in the academic year 2005-06, and since that year we have collected spoken and written data from CLIL classes, following the same students throughout the four years of obligatory secondary education (ESO) in Social Sciences, focusing especially on History. Universidad Autónoma de Madrid.

Campus d'excel·lència internacional U A B