Promovem sinèrgies per a la prosocialitat i el compromís social dels futurs i les futures mestres

Equip de Recerca Sumant Compromís Educatiu

 

Els pràcticums dels Graus de d’Educació Infantil i Primària són assignatures troncals de gran transcen-dència per a la formació professional dels futurs docents, en els que es defineix un projecte d’interven-ció en la pràctica real per part de l’alumnat del grau; generant un canvi molt satisfactori en l’alumnat pel que fa a la seva implicació, comprensió de la realitat escolar i en l’adquisició de competències personals i professionals.

El projecte de recerca que portem a terme des de l'Equip de Recerca Sumant Compromís Educatiu pretén aportar, des d’una perspectiva transversal, una millora significativa al model actual de pràcticums universitaris sobre el desenvolupament de les competències personals, prosocials i professionals dels estudiants; promovent la implicació i el compromís social dels futurs i les futures mestres.

Aquesta voluntat de promoure la prosocialitat i el compromís social dels futurs i les futures mestres ha quedat concretada a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB en la realització de projectes d’Aprenentatge i Servei (ApS) als pràcticums de quart curs d’Educació Infantil i d’Educació Primària des del curs 2012-2013.

Amb aquest projecte de recerca hem elaborat un qüestionari i una rúbrica d’avaluació del desenvolupament de les competències personals i prosocials perquè l’alumne pugui valorar el seu procés i el seu progrés abans i després de fer l’estada de pràctiques. Aquesta informació és triangulada amb la visió dels tutors universitaris i les mestres-tutores dels centres de pràctiques. Al mateix temps, s’està elaborant una anàlisi comparativa del desenvolupament d’aquestes competències entre l’alumnat que realitza pràcticums ApS i altres formes d’intervenció.

L'Equip de Recerca Sumant Compromís Educatiu està desenvolupant també una proposta de carpeta d’aprenentage transversal dels pràcticums al llarg de tot el grau; que donarà major continuïtat i sentit a l’aprenentatge dels estudiants, i facilitarà el traspàs d’informació entre els successius tutors de pràctiques.

Per altra banda, s'ha elaborat una anàlisi comparativa entre tots els models de pràcticums de les diferents universitats de Catalunya amb la intenció de generar un producte que després puguin fer servir totes les universitats de Catalunya per poder millorar els seus pràcticums.

 

                                                                           

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B