Qui som 2

Fruit d’una subvenció del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (ARMIF 2014) de la Generalitat de Catalunya, un conjunt d'investigadors, professors i mestres que ja col·laboraven anteriorment entre ells, constitueixen l'Equip de Recerca Sumant Compromís Educatiu.

 

- Gemma París Romia (IP): Professora del Grau en Educació Primària (UAB). Departament d’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.

- Sílvia Blanch Gelabert: Coordinadora del Grau en Educació Infantil (UAB). Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació. Anterior IP de l'ERSCE.

- Neus González Monfort: Coordinadora del Grau en Educació Primària (UAB). Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials.

- Eulàlia Pérez Vallverdú: Coordinadora de Pràcticum del Grau d’Educació Infantil (UAB). Departament de Filologia Catalana.

- Joan Estrada Aguilar: Coordinador de Pràcticum del Grau d’Educació Primària (UAB). Departament d’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.

- Tomás Peire Fernández: antic Vicedegà de Pràcticum de la Facultat de Facultat de Ciències de l’Educació (UAB). Departament d’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.

- Mequè Edo Basté: Directora del Departament de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals de la Facultat de Ciències de l’Educació (UAB).

- Pilar Comes Solé: Professora del Grau en Educació Infantil (UAB). Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials.

- Xavier Gimeno Soria: Professor del Grau en Educació Infantil (UAB). Departament de Pedagogia Aplicada.

- Mar Morón Velasco: Professora del Grau en Educació Primària (UAB). Departament d’Expressió Musical, Plàstica i Corporal.

- Penny Hay: Professora de la Facultat d'Educació (Bath Spa University, UK). Departament d'Educació Artística. Directora de recerca de 5x5x5=creativity.

- Rosa Gaete Urrutia: Coordinadora Acadèmica de Processos de Pràctica de la Facultat d'Educació (Universidad Católica del Maule, Chile).

- Roser Batlle Suñer: Impulsora del Centre Promotor d'Aprenentatge Servei a Catalunya i Co-presidenta de la Red Española de Aprendizaje-Servicio.

- Rafael Mendia Gallardo: Vocal de la Junta del Patronat de ZERBIKAS Fundazioa. Promotor i expert en APS-Solidari a Euskadi, Espanya i Llatinoamèrica. 

- Agnès Barba Encarnación: Directora i mestra de l’Escola dels Encants de Barcelona.

- Jordina Oriols: Directora i mestra de l'Escoleta Bellaterra de Cerdanyola.

- Arnau Careta Plans: Tècnic de Suport a la Recerca.

 

Col·laboradors que han estat a l'Equip:

- Marta Utset Canal: Cap d'Estudis i mestra de l'Escola Antoni Machado de Mataró.

- Jorgina Roure Niubó: Directora Tècnica del Projecte Alternança en els Pràcticums (UDL).

Campus d'excel·lència internacional U A B