Història del grup

Des del curs 2012-2013 la voluntat de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB de promoure la prosocialitat i el compromís social dels futurs i les futures mestres ha quedat concretada, entre altres aspectes, en la realització de projectes d’Aprenentatge i Servei (APS) als pràcticums de quart curs d’Educació Infantil i d’Educació Primària.

Amb la intenció d’aportar elements que representin una millora significativa al model actual de pràcticums des d’una perspectiva transversal, sobre les competéncies prosocials i professionals, i la implicació i el compromís social dels futurs i les futures mestres, el 2014 es crea, fruit d’una subvenció del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (ARMIF 2014) de la Generalitat de Catalunya, l'Equip de Recerca Sumant Compromís Educatiu.

 

Recerques d'investigació competitives:

  • Implementació i avaluació d'un pràcticum amb major compromís social: creació d'escenaris formatius col·laboratius pel desenvolupament social i professional dels futurs mestres. París Romia, Gemma; ARMIF2, 2014-00049. 2015-2016.
  • Millora del perfil competencial personal, social i professional en els graus d'Educació infantil i d'Educació primària a través d'un nou models dels pràcticum basat en el compromís social de l'alumna. Blanch Gelabert, Silvia (IP);  ARMIF 00049. 2014-2015.
Campus d'excel·lència internacional U A B