Organització dels Pràcticums dels Graus d'Educació Infantil i Primària de les Universitats Catalanes

En aquest quadre hi podeu trobar informació relativa a l'organització dels diferents pràcticums de cada facultat catalana. Totes les facultats ens han donat resposta i per tant, han validat la informació que s'hi facilita, ja sigui retocant la graella o remetent-nos més informació. Aquest recull pretén ser un primer pas per facilitar la coneixença entre facultats en relació a les pràctiques però és important tenir en compte que la informació pot anar canviant en el temps, per això hem facilitat el vincle al web de cada facultat, que és lloc on la informació s'actualitza cada curs.

 

Universitat

Pràcticum a Infantil

Pràcticum a Primària

UAB

1er 2on 3er 4rt 1er 2on 3er 4rt
PI PII PIII PIV PI PII PIII PIV PV

UB

1er 2on 3er 4rt 1er 2on 3er 4rt
--- PI --- PII --- PI PII PIII

UDG

1er 2on 3er 4rt 1er 2on 3er 4rt
Estada.1 Estada.2 PI PII Estada.1 Estada.2 PI PII

UDL

Formació Estàndard

1er 2on 3er 4rt 1er 2on 3er 4rt
--- PI PII PIII --- PI PII PIII
en Alternança Estada.1 PI PII PIII

UAO

1er 2on 3er 4rt 1er 2on 3er 4rt
--- --- PI PII --- --- PI PII

UIC

1er 2on 3er 4rt 1er 2on 3er 4rt
--- PI PII PIII --- PI PII PIII

URL

1er 2on 3er 4rt 1er 2on 3er 4rt
--- PI PII PIII --- PI PII PIII

URV

1er 2on 3er 4rt 1er 2on 3er 4rt
--- --- PI PII --- --- PI PII

UVIC

1er 2on 3er 4rt 1er 2on 3er 4rt
---- PI PII PIII --- PI PII PIII

FUB

1er 2on 3er 4rt         
--- PII PIII PIV
Campus d'excel·lència internacional U A B