Rúbrica d'Avaluació de Competències Personals i Prosocials

Les competències i habilitats personals i prosocials dels estudiants són centrals per a la formació docent i sovint són complexes d'avaluar en el marc de la formació universitària. Amb la intenció de promoure aquestes competències i la seva avaluació, l'Equip de Recerca Sumant Compromís Educatiu ha elaborat una rubríca d'avaluació per evidenciar el desenvolupament de les competències personals i prosocials per facilitar la reflexió d'alumnes, professors i mestres. Tant per a l'autoconeixement i l'autoavaluació dels estudiants en el seu procés i progrés d'aprenentatge (abans, durant i després de fer l'estada de pràctiques), com també per al seu seguiment i l'avaluació dels mestres i tutors de la universitat. La rúbrica ha estat utilitzada i valorada per estudiants d'infantil i primària així com també per mestres d'escola bressol, parvulari i primària durant el projecte. Tot i que les competències i habilitats personals i prosocials que avalua aquesta rúbrica són les indicades al Programa dels Graus de Mestres d'Educació Infantil i de Primària, es defineixen com a competències transversals per a les diverses professions dedicades a l'educació, el benestar i a la Salut; per tant, es pot fer servir també en altres àmbits.

Descarrega't la rúbrica de competències personals i prosocials i utilitza'l per l'autoavaluació, per veure el propi progrés, per pensar en l'equip, entre alumnes, entre profesionals...

Rúbrica:  https://ddd.uab.cat/record/169417

Pots citar-lo així:

París, G., Blanch, S, Comes, P., Edo, M., Estrada, J., Gimeno, X, Moron, M., Peire, T. (2017). Rúbrica d’autoavaluació de competències i habilitats personals i prosocials. Dipòsit digital de documents de la UAB.  https://ddd.uab.cat/record/169417

 

Pots consultar tamé el qüestionari que vam elabroar prèviament a la rúbrica.

Qüestionari: https://ddd.uab.cat/record/145653

Pots citar-lo així:

Blanch, S, Comes, P., Edo, M., Estrada, J., Gimeno, X, Moron, M., París, G., Peire, T. (2016). Qüestionari d’autoavaluació de competències i habilitats personals i prosocials. Dipòsit digital de documents de la UAB. https://ddd.uab.cat/record/145653

 

Campus d'excel·lència internacional U A B