Què fem?

Des de l'Equip de Recerca Sumant Compromís Educatiu hem elaborat un qüestionari d’avaluació del desenvolupament de les competències personals i prosocials perquè l’alumne pugui valorar el seu procés i el seu progrés abans i després de fer l’estada de pràctiques. Aquesta informació és triangulada amb la visió dels tutors universitaris i les mestres-tutores dels centres de pràctiques. Al mateix temps, s’està elaborant una anàlisi comparativa del desenvolupament d’aquestes competències entre l’alumnat que realitza pràcticums APS i altres formes d’intervenció.

L'Equip de Recerca Sumant Compromís Educatiu està desenvolupant també una proposta de carpeta d’aprenentage transversal dels pràcticums al llarg de tot el grau; que donarà major continuïtat i sentit a l’aprenentatge dels estudiants, i facilitarà el traspàs d’informació entre els successius tutors de pràctiques.

Per altra banda, s'ha elaborat una anàlisi comparativa entre tots els models de pràcticums de les diferents universitats de Catalunya amb la intenció de generar un producte que després puguin fer servir totes les universitats de Catalunya per poder millorar els seus pràcticums.

Campus d'excel·lència internacional U A B