Actualitat

Codi UAB: 1406. Aquest grup está també adscrit a SINTE un equip de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya, Ref. SGR-0819.

La finalitat de DEHISI és l'estudi de la diversitat cultural i dels contexts d'exclusió social en el desenvolupament de les persones, així com el disseny de projectes i aplicacions per a la intervenció social i educativa.

Àmbits de recerca

  • Recerca-acció en l’àmbit del desenvolupament i la construcció de la identitat en comunitats minoritzades i en entorns d’exclusió social.
  • Recerca basada en el disseny d’entorns d’aprenentatge inclusiu, desenvolupament de comunitats de pràctiques educatives i educació interculltural.
  • Promoció de l’Aprenentatge Servei (ApS) universitari a través de l’execució de projectes docents, la recerca i el disseny de processos d’institucionalització.
  • Impuls d’estudis i diagnòstic de necessitats en l’àmbit del benestar infantil, la protecció de menors i la intervenció amb famílies.

 

Activitat en curs

Iniciem en 2021 el projecte Identificació i anàlisi de víncles familiares i xarxes sociales de joves que migren sols, una recerca col·laborativa amb INTRESS, amb el suport de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA, Generalitat de Catalunya)

Des de 1998 desenvolupem el Projecte Shere Rom, comunitats de pràctiques per a la inclusió educativa, en col·laboració amb escoles, instituts, centres cívics i associacions gitanes. En el marc de la xarxa internacional UClinks, segueix el model Fifth Dimension, dissenyat per Michael Cole i els seus col·laboradors de la University of California - San Diego. Aquest projecte és vigent amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona (IP: José Luis Laueza)

Avancem en el projecte de recerca en curs Inclusión y mejora del aprendizaje a traves de la contextualización educativa. Avances en la aproximación de los fondos de conocimiento e identidad, en col·laboraió amb equips de la UdG, la UAM i la UPV, amb finançament del Ministerio de Economia y Competitividad. Podeu fer una primera mirada a través d'aquesta nota breu en UAB Divulga. També hem publicat sobre el marc conceptual dels Fons de Coneixement i Identiat, anàlisis en profunditat sobre exemples de intervencions i com a eines per l'educació antirracista (IP: Moisés Esteban-Guitart)

En fase de treball de camp COVID-19, brecha social y cambio educativo en escuelas de entornos en riesgo de exclusión social. En el marc de diversos projectes de recerca-acció participativa ja en curs des d’abans de la crisi sanitària, analitzem l’impacte de la pandèmia en la pràctica escolar en entorns socialment vulnerables. Comprovat que, donada la bretxa social i digital, el risc d’exclusió educativa s’incrementa en aquests entorns, analitzem com les escoles afronten la situació de crisi amb estratègies d’innovació educativa, adaptant-se a la nova situació. Els principis en que es basa aquesta recerca estan exposats en aquest Manifest  (IP: José Luis Lalueza)

Un cop finalitzat el projecte Formacion universitaria: analisis del proceso de aprendizaje y cambio identitario a traves del aprendizaje-servicio en comunidades de practicas en contextos de exclusión, en col·laboració amb un equip de la UPO, estem treballant en el desenvolupament de processos d'institucionalitació d l'ApS. Els resultats de la recerca inclouen una revisió teòrica sobre l'aprenentatge en ApS i productes de recerca sobre la valorqció dels estudiants de l'ApS i els canvis identiaris en estudiants que participen en ApS. (IP: José Luis Lalueza)

Donem suport a estudis sobre desenvolupament infantil en contexts de pobresa i exclusió social, en el marc d'intervencions socials, com aquest sobre els efectes de la precarietat de l'habitatge

Acabem de completar la col·laboració amb un equip de la URV en el projecte Narrativas para combatir el Antigitanismo: la voz de las gitanas desde una perspectiva interseccional, reconectant amb una línia de recerca clàssica en el nostre equip sobre dones gitanes. El principal producte d'aquesta recerca ha estat la Guía para el uso de las redes sociales para combatir el antigitanismo (IP: Cilia Willem)

Campus d'excel·lència internacional U A B