Grup de Recerca Diversitat i Orientació

DO - L'EQUIP DE DIVERSITAT I ORIENTACIÓ

Finalitat:

Promoure la inclusió i el desenvolupament personal, social, formatiu, laboral i econòmic, de persones i col·lectius en els seus territoris mitjançant l’orientació des d'una perspectiva de diversitat, d'equitat i justícia social.

Objectius:

  1. Promoure la recerca, en la línia de la justícia social aplicada a les polítiques, programes i accions d'orientació per al projecte de vida.
  2. Promoure l’acció socioeducativa inclusiva en matèria d’orientació adreçada a joves i adults en contextos educatius formals, no formals i comunitaris.
  3. Promoure la generació i transferència de coneixement en matèria d'orientació en institucions, centres i projectes.