El grup de recerca Diversitat i Orientació del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (DO-UAB), creat el 2017, està integrat per personal docent i investigador de les Àrees de MIDE i de DiOE d’aquest Departament. Es tracta d’un grup interdisciplinar que té per objectius:

  • La recerca en la línia de la justícia social aplicada a polítiques, programes i accions d’orientació per al projecte de vida de persones, col·lectius i comunitats.
  • La promoció de l’acció socioeducativa inclusiva en matèria d’orientació dirigida a joves i adults en contextos educatius i formatius formals, no formals i comunitaris.
  • La generació i co-creació de coneixement en matèria d’orientació en comunitats, institucions, centres i projectes.

Els projectes en els que els membres del grup han participat o estan participant inclouen l’orientació per a la inclusió laboral i el desenvolupament professional de persones amb discapacitat intel·lectual, així com la seva millora de competències professionals i de la  qualitat de vida; el disseny d’itineraris inclusius d’èxit socioeducatiu d’infants i joves amb discapacitat en centres oberts; l’orientació per al lleure independent i inclusiu de persones amb discapacitat intel·lectual; l’orientació acadèmica, professional i per a la ciutadania  en centres de formació de persones adultes i de secundària; l’orientació de joves i adults en contextos no formals i comunitaris; o l’avaluació de l’impacte d’un nou model ocupacional en persones amb discapacitat intel·lectual, , les seves famílies, els professionals implicats, la institució i el territori (municipis on s’ha desplegat el nou model).

Les persones integrants del grup, tenen una llarga trajectòria i experiència en la transferència de coneixement i el treball en institucions diverses públiques i privades. El grup treballa amb organitzacions públiques i amb entitats privades i del tercer sector en el desenvolupament de projectes d’acció socioeducativa com també d’avaluació i millora de plans i programes.

Campus d'excel·lència internacional U A B