Co·laboració

Convenis de col·laboració

DO ha col·laborat amb:....

AEI Raval.
Associació Alba (Tàrrega, Lleida).
Ampans (Bages).
Fundació Catalonia
Fundació Isocial
Associació en defensa dels drets de les persones

amb discapacitat intellectual i del desenvolupament