Cristina Laborda Molla

Contacte
Adreça postal: 

Departament de Pedagogia Aplicada
Edifici G6-269
Campus de Bellaterra
08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfon: 
935813196
Breu presentació: 

Doctora en  Ciències de l'Educació (UAB, 1998); Màster en Aprenentatge Humà (UAB, 1995); Màster en Educació Especial (Universitat de Pittsburgh, EE.UU, 1990) amb una beca Fulbright de “La Caixa"; Llicenciada en Filosofia i Lletres (Educació, pedagogia terapèutica, 1988). 

Professora titular del Departament de Pedagogia Aplicada, Facultat de Ciències de l’Educació (UAB). Titularitaritat en Atenció a la Diversitat. Membre del CER-GISTAL (1996-2017) amb línies de recerca relaciones amb la comunicació i la inclusió educativa de persones amb discapacitat auditiva. Coordinadora local del projecte europeu LLP (Longlife Learning Program) VIDUSIGN (2014-15). Col·laboradora científica de la Càtedra Andres Bello (discapacitat) a Cuba. Formadora a llatinoamèrica (Xile, Mèxic, Nicaragua i Cuba). Ha fet intercanvis formatius amb universitats de Bèlgica, Gran Bretanya, Holanda, Noruega, Dinamarca, Suècia, Irlanda, Itàlia i Grècia. Guanyadora de la XXIII edició del Premi Pallach d’Educació amb el treball “L’estructuració del pensament del nen sord en el marc d’una societat bilingüe” (2001).  

En l’actualitat, com a membre del Grup DO, la seva recerca se centra en el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual. Investiga entorn el desenvolupament de competències transversals i el desenvolupament laboral en funció del lloc de treball; en l’oci inclusiu; en la inclusió d’infants i joves amb discapacitat en itineraris comunitaris d’educació no formal i treball en xarxa; en l’avaluació de l’impacte de nous models ocupacionals per a persones amb DI; i en general, en la qualitat de vida i el desenvolupament socio-comunitari de persones amb discapacitat.  

Campus d'excel·lència internacional U A B