Identitat i codi ètic

El Codi ètic del Grup DO-UAB té com a objectiu principal promoure el desenvolupament i la transformació de l’educació des d’una perspectiva de diversitat, justícia social i equitat, sempre amb la participació explícita dels col·lectius amb que es treballa.

A. Principis

1. Finalitat i objectius:

Promoure la inclusió i el desenvolupament personal, social, formatiu, laboral i econòmic, de persones i col·lectius en els seus territoris mitjançant l’orientació des d'una perspectiva de diversitat, d'equitat i justícia social.

Objectius:

a)    Promoure la recerca, en la línia de la justícia social aplicada a les polítiques, programes i accions d'orientació per al projecte de vida.

b)    Promoure l’acció socioeducativa inclusiva en matèria d’orientació adreçada a joves i adults en contextos educatius formals, no formals i comunitaris.

c)    Promoure la co-creació i l’aplicació del coneixement en matèria d'orientació en institucions, centres i projectes.

2. Compromisos i principis deontològics:

 • Contribuir a promoure l’equitat superant les desigualtats existents en la societat actual.
 • Desenvolupar oportunitats d’orientació, aprenentatge i desenvolupament per a totes les persones i el seu entorn comunitari.
 • Establir formes de participació i comunicació democràtiques, basades en relacions d’igualtat entre totes les persones.
 • La recerca, l’acció orientadora i la co-creació i aplicació de coneixement han de partir de les necessitats i preocupacions dels col·lectius amb els que es desenvolupa, comptant sempre amb la seva participació activa. Conseqüentment, es tracta d’un procés de recerca en que els seus resultats i beneficis han de revertir principalment en el col·lectiu participant.
 • Les persones del grup de recerca DO assumeixen la coherència entre el discurs teòric consensuat i la seva pràctica.
 • La transparència ha de ésser un principi de funcionament en tot allò que fa referència a les activitats que es fan o es promouen des de el grup de recerca.

B. Línies generals d’actuació

1. Reflexió, elaboració i adquisició d’ un marc teòric compartit:

Les persones integrants del grup de recerca DO basen la seva acció en l’elaboració i adquisició d’un marc teòric compartit que parteixi de les següents premisses:

 • Teoria i pràctica funcionen de manera indissoluble.
 • Tota acció socioeducativa té un component ideològic inherent.
 • El consens, el diàleg i el respecte entre tots son les eines bàsiques per a  l’elaboració del marc teòric.

2. Desenvolupament de projectes de diferents àmbits vinculats a l’orientació:

 • Orientació acadèmica, professional i per a la ciutadania en centres de formació de persones adultes.
 • Orientació acadèmica, professional i per a la ciutadania en educació secundaria.
 • Orientació per a joves i adults en contextos no formals i comunitaris.
 • Orientació i inclusió social i laboral de persones amb discapacitat.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B