- Màrius Martínez

Màrius Martínez Muñoz

 

https://orcid.org/0000-0001-9803-1275
https://www.researchgate.net/profile/Marius_Martinez

Professor titular d’Orientació Professional, al Grau de Pedagogia, i als Màsters de Formació del Professorat de Secundària i de Recerca en Educació. És l’IP del Grup de Recerca “Diversitat i Orientació” (DO) del Departament de Pedagogia Aplicada i membre del grup de treball Centres que aprenen de l’ICE de la UAB. Ha estat degà de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB i membre del Consell Escolar de Catalunya. Actualment és vicerrector de Relacions Internacionals de la UAB.

Col·laborador de la Diputació de Barcelona, el Departament d’Ensenyament, el Consorci d’Educació de Barcelona, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Departament de Justícia), l’ICE de la UAB. Ha dirigit estudis per al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, l’ICE - UAB i la Fundació Jaume Bofill i el CERI de la OCDE. Ha estat IP d’un projecte Recercaixa (2012 – 2015). Actualment és assessor del projecte “Eines pel Canvi” del Consorci d’Educació de Barcelona.

Ha fet 10 estades curtes a 7 universitats europees (Sòcrates-Erasmus) i 15 estades d’assessorament a 5 universitats del Xile. 

 

Publicacions rellevants:

  • Martínez Muñoz, M. Martínez-Roca, C. (2017). Guidance in catalan secondary education. A: Sultana, R. G. (Ed.). Career Guidance and Livelihood Planning across the Mediterranean. Challenging Transitions in South Europe and the MENA Region. London: Sense Publishers.

 

  • Martínez-Roca, C. i Martínez Muñoz, M. (2017). GPS to a better future: career guidance for social justice in Catalonia’s adult centres. A Hooley, T. Sultana, R.G.i Thomsen, R. (Eds). Careers guidance for social justice: contesting neoliberalism. London: Routledge.