Màrius Martínez Muñoz

Contacte
Adreça postal: 

Departament de Pedagogia Aplicada
Edifici G6-265
Campus de Bellaterra
08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfon: 
935813198
Breu presentació: 

Professor titular d’Orientació Professional, al Grau de Pedagogia, i als Màsters de Formació del Professorat de Secundària i de Recerca en Educació. És l’IP del Grup de Recerca “Diversitat i Orientació” (DO) del Departament de Pedagogia Aplicada i membre del grup de treball Centres que aprenen de l’ICE de la UAB. Ha estat degà de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB i membre del Consell Escolar de Catalunya. Actualment és vicerrector de Relacions Internacionals de la UAB.

Col·laborador de la Diputació de Barcelona, el Departament d’Ensenyament, el Consorci d’Educació de Barcelona, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Departament de Justícia), l’ICE de la UAB. Ha dirigit estudis per al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, l’ICE - UAB i la Fundació Jaume Bofill i el CERI de la OCDE. Ha estat IP d’un projecte Recercaixa (2012 – 2015). Actualment és assessor del projecte “Eines pel Canvi” del Consorci d’Educació de Barcelona.

Ha fet 10 estades curtes a 7 universitats europees (Sòcrates-Erasmus) i 15 estades d’assessorament a 5 universitats del Xile. 

Campus d'excel·lència internacional U A B