Institucions

En diferents projectes de recerca, hem treballat conjuntament, o hem rebut suport, de les següents institutions:

GIPE - Grup Interdisciplinar de Polítiques Educatives

FUNDAE - Fundación Estatal para la Formación en el Empleo

Fundació UAB

Fundació BCN Formació Professional

Fundació Pere Tarrés

Fundación Bertelsmann

INAP - Instituto Nacional de Administración Pública

Instituto Asturiano de Administración Pública Antonio Posada

EAPC - Escola d'Aministració Pública de Catalunya

Instituto Aragonés de Administración Pública

IVAP - Institut Valencià d'Administració Pública

IVAP - Instituto Vasco de Administración Público

EAR - Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha

EGAP - Escola Galega de Administración Pública

ECLAP - Escuela de Administración Pública de Castilla y León

Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

BIBB - Budesinstitut für Berufsbildung (Institut Alemany de Formació Professional)

Campus d'excel·lència internacional U A B