Sobre egolab-GRAFO

egolab-GRAFO és un equip de recerca del Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada (GRAFO), un grup de recerca consolidat reconegut per l'AGAUR del Departament d'Antropologia Social i Cultural de la UAB. El equip està especialitzat en l'estudi de xarxes personals i comunitats. Aplica aquesta perspectiva relacional a la recerca dels fenòmens socials emergents, principalment en dues àrees: l'antropologia econòmica i l'antropologia de la migració, mobilitat i transnacionalisme. El equip té un particular interès en la comprensió del paper de les relacions socials en les estratègies individuals de guanyar la vida. Nostra àrea d'investigació etnogràfica és el Sud i Sud-est d'Europa, però també realitzem treball de camp en Mèxic i Malàisia.

A més, egolab-GRAFO proporciona serveis per a investigadors/es, institucions i professionals interessats en les aplicacions de les xarxes socials. Entre d'altres, es col·labora en el desenvolupament de programari per a la recollida de dades de les xarxes personals i organitza anualment un curs d'estiu internacional en la teoria i anàlisi de xarxes personals per a doctorands i investigadors, normalment el mes de juliol. També va organitzar la primera Conferència Europea en Xarxes Socials (EUSN) a Barcelona el 2014; la segona es va organitzar a París a 2016 (Sciences Po) i la tercera a Mainz a 2017 (Johannes Gutenburg Universität). egolab-GRAFO també coedita la Revista Redes, indexada en el primer quartil de IN-RECS Antropologia,ERIH Plus y Scopus. A més ha estat reconeguda amb el segell de qualitat de la FECYT.

Portal de la transferència en Ciències Socials i Humanitats (UAB)

Resultado de imagen de https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B