El nom EMIGRA és un acrònim que respon a les paraules Educació, Migracions, Infància, Grup, Recerca, Antropològica.

EMIGRA és un Grup de Recerca en Antropologia de l'Educació, dedicat a la investigació sobre educació, migracions i desigualtats. Es centra en l’estudi de les dimensions i l’impacte de la diversitat cultural i la desigualtat social  en els sistemes educatius de les societats contemporànies des d'una perspectiva comparativa i des de la recerca social aplicada.

EMIGRA segueix la definició d'infancia de la Convenció Internacional dels Drets dels Infants (1989) ,com la població de 0 a 18 anys, entén la població menor d'edat com un grup social i inclou com objecte d'estudi les polítiques públiques que s'hi adrecen i/o l'afecten.

EMIGRA s'integra en una línia de recerca interseccional i feminista a través de temes com el paper de les dones en l’enculturació infantil a la familia i les institucions escolars; l’escolarització, l’exit i el fracàs escolar en relació amb els procesos de construcció de la identitat i del gènere en noies i dones de classe treballadora i d'origen o estatus estranger i minoritari; l’estudi dels règims de gènere i racialitat als centres educatius, i la intersecció de les discriminacions étnico-racials o derivades de la multiculturalitat amb els sistemes de sexe-gènere i sexualitat en la població intantil i juvenil. 

EMIGRA obté el reconeixement oficial com estructura de recerca de la UAB el maig de 2007 per part de la Comissió d’Investigació de la UAB, tot i que el seu nucli inicial d'investigadores i investigadors ha treballat ininterrompudament des de 1998. El personal investigador d'EMIGRA prové de diversos departaments i entitats de la UAB (Antropologia Social i Cultural, Pedagogia Sistemàtica i Social, Observatori per a la Igualtat, Fundació Autònoma Solidària, Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal), i compta amb personal col·laborador arreu de l'estat i a l'estranger..

EMIGRA forma part del Centre d'Estudis i Recerca en Migracions de la UAB (creat el 2 de desembre de 2009 pel Consell de Govern de la UAB), juntament amb altres grups de recerca de Ciències Socials i Jurídiques. És un Grup de Recerca Consolidat SGR-1702GRC (2017- 2019) finançat per l'AGAUR. El CER Migracions està especialitzat en la producció interdisciplinària de coneixement científic sobre migracions internacionals orientat a donar suport a les entitats i institucions socials que s’ocupen de la gestió del fet migratori i de la diversitat en societats cada cop més complexes (administracions públiques, organitzacions no governamentals, mitjans de comunicació, etc.).  

       

Campus d'excel·lència internacional U A B