Àlex Paniagua

ÁLEX PANIAGUA.

email: alex.pr.uab@gmail.com - Phone: +34 93 5868918/+34 93 5868319

Office 012 - MRA Parc de Recerca UAB, Ctra. Cerdanyola s/n 08193 Bellaterra or

Office B9-215 - Department of Social and Cultural Anthropology, Ctra. Cerdanyola s/n 08193 Bellaterra

És Màster en Investigació Etnogràfica, Teoria Antropològica i Relacions Interculturals, Llicenciat en Antropologia Social i Cultural (premi extraordinari de llicenciatura UAB, 2007) i Diplomat en Magisteri per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és investigador predoctoral del programa de Formació de Professorat Universitari (FPU) del Ministeri de Educació i Ciència del Departament d’Antropologia i el Centre de Recerca en Migracions de la UAB per al període 2011 a 2014, on desenvolupa la segona fase d’investigació per la seva Tesi Doctoral sobre participació familiar i comunitària a la reforma escolar.

Va ser investigador principal del projecte “AMPAs, famílies immigrades i cohesió social” a la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC)  que va formar part de la seva Tesi de Màster i va desenvolupar el projecte d’intervenció socioeducativa finançat per La Caixa “Tothom a l’AMPA” a la convocatòria de 2010 (ref. IC10/84).

Durant els mesos de Maig a Juliol de 2011 va ser investigador visitant a la Universitat de Middlesex (Londres) per col.laborar en un projecte d’investigació sobre el impacte dels serveis educatius de les associacions d’immigrants. Durant aquesta estada es va fer una revisió de les actuals reformes educatives al Regne Unit posant especial èmfasi al paper del Tercer Sector, l'impacte en les minories ètniques i les noves formes de governança en les institucions educatives.

Com a Mestre va treballar durant més de 7 anys en centres de Primària i Secundària a diverses escoles de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i compta amb experiència en centres amb alta presència d’alumnat estranger o procedent de famílies immigrades.

 

Participació en projectes:

Projecte "Tothom a l'AMPA", que analitza el rol de les AMPA i FaPaC (Federació d'AMPA de Catalunya) en el foment de la inclusió social de les famílies immigrades. 2010. IP: Àlex Paniagua. Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya - UAB.

An evaluation of the education services of Day-Mer, Turkish and Kurdish Community Centre. 2011. IP: Alessio d'Angelo. Middlesex University.

 

Publicacions i comunicacions a congressos: 

Paniagua, A. (2011). Partnerships in education as hegemonic imposition? Challenges and possibilities for the creation of critical intermediate spaces for educational reform. Paper presented at ECER 2011 Conference, Berlin, 13-16 September.

Paniagua, A. (2011). Community involvement and migrant families: potentials and dilemmas from the case of Catalonia. Paper presented at the conference “BME Children in London: Educational Needs and the Role of Community Organisations”, London, December, 2nd.

D'Angelo, A.; Paniagua, A. & Ozdemir, A. (2011). BME Children in London: Educational Needs and the Role of Community Organisations (An evaluation of the education services of Day-Mer, Turkish and Kurdish Community Centre), Middlesex University, London.

Paniagua, A. (2012). Letting Schools think community? Participation policies, migration and the role of community organizations. Paper presented at the Fifth Summer Seminar on Sociological and Political Research, Harvard University, Boston, 3-9 September.

Paniagua, A. (2012). Familias Inmigradas con hijos e hijas con necesidades educativas especiales: experiencias y relaciones con la escuela. Informe de Investigación [Migrant families with children with special education needs: experiences and relastions with the school. Research Report]. No publicado.

Paniagua, A. (2012). Tan fuerte como su eslabón más débil. El caso de las AMPA en la integración escolar y social de las familias inmigradas [As strong as its weakest link. The case of PAs enhancing involvement of migrant families]. Revista Complutense de Education, 24(1): 69-89.

Paniagua, A. (2013). Within the limits of equity and diversity: participation and experiences of migrant families with children with special education needs. Paper presented at 9th ERNAPE conference, Lisbon, 4-6 September.

Bereményi, B.A. & Paniagua, A. (2013). Participation as legitimising? A critical approach to the notion of participation as a political and methodological concept. Paper presented at ECER 2013 Conference, Istambul, 10-13 September.

Paniagua, A. (2013). El sistema de atención a la diversidad frente a la intersección entre educación especial y diversidad cultural [Managing diversity: the intersection of migration and special education needs], in: Cucalón, P. (2013) Etnografía Escolar e interseccionalidad [School Ethnography and Intersectionality]. Madrid: Traficantes de sueños.

Alamillo, L. & Paniagua, A. (2013) (Eds.). Producción y Reproducción de las elites [Production and Reproduction of elites]. Madrid: Traficantes de Sueños.

Bereményi, Bálint-Ábel; Paniagua, Alejandro. (2014). Una aproximación critica a la noción de participación como forma de gobernanza y herramienta metodológica [A critical approach to the notion of participation as a from of governance and as a methodological tool]. In: FAAEE (Ed.), Periferias, fronteras y diálogos. Actas del XIII Congreso de Antropología de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español. Tarragona, 2-5 September.

Paniagua, A. (2014). The participation of immigrant families with children with SEN in schools.  A qualitative study in the area of Barcelona. European Journal of Special Needs Education. DOI: 10.1080/08856257.2014.943565

Paniagua, A. (2014). The family as the answer to the paradoxes of schooling. Presentation given at the Research Apprenticeship Course directed by Dr. Carola Suárez-Orozco, Institute for Immigration, Globalization and Education (GSE-IE, UCLA). May, 9th.

Paniagua, A. & D’Angelo, A. (under review). Letting schools think community?  The role of Third Sector Organisations in supporting migrant families’ participation in Catalonia and London. Compare.

Paniagua, A. (under review). “Enhancing the Participation of Immigrant Families in Schools through Intermediary Organizations? The Case of Parents’ Associations in Catalonia.” International Journal of Qualitative Studies in Education.

Paniagua, A. (under review). The Intersection of Cultural Diversity and Special Education in Catalonia: the Production of Exclusion through Constitutive Circularities.  Anthropology & Education Quarterly.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B