ALBA CASTELLSAGUÉ

És Diplomada en Magisteri d’Educació Primària i Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la UAB. Actualment, està cursant el  Màster en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció social, també a la UAB. Té experiència professional en la docència formal i l’educació en el lleure i la cooperació i el treball social en contextos diversos, tant a l’Estat Espanyol com a l’estranger. Actualment és tècnica de suport a la recerca a l’Observatori per la Igualtat de la UAB, des del 2012, on es dedica al suport en l’avaluació, disseny i implementació de plans d’igualtat i la dinamització d’activitats de formació i sensibilització per a estudiants, en el marc de l’Àmbit de Participació de la Universitat.

Ha participat en l’edició 2012-2013 del programa Erasmus IP “Roma Rights and Discrimination – Approaches of a Right Based Social Work” (Lifelong Learning Program – EU), coordinat per Ábel Bereményi, a través del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB.

Enfoca la seva tesina en l’àmbit de l’educació i el desenvolupament des de la perspectiva de gènere, en la que s’intenta problematitzar el paper atribuït a l’educació en els processos d’emancipació de les dones i l’aplicació homogènia d’aquest indicador, a partir d’una aproximació etnogràfica en una escola rural de l’Himalaya Nepalí.

Participació a projectes en curs:

MINECO, Plan nacional I+D+I, CSO 2012-34285. “La movilidad del alumnado en la RMB: tipos, procesos y tendencias.” IP: Dr. Silvia Carrasco. 15 investigadors/es. Durada: 2013-2015.

Publicacions:

Bereményi, B.A., & Castellsagué, A. (2013) “Nomadisme dels pobles gitanos? Formació en situ amb estudiants del segon cicle a Romania”, in Perifèria. Revista de recerca i formació en antropologia, 18 (2), 104-115.

Rifà, M., Duarte, L., Castellsagué, A. (2013) “Avaluació de la implementació del Segon pla d’acció per a la igualtat entre dones i homes a la UAB”, Observatori per a la Igualtat de la UAB, Universitat Autònoma de Barcelona [Consulta a: http://www.uab.cat/doc/avaluacioPla]. 

Participació a congressos:

Rifà, M., Pujal, M., Mena, M., Castellsagué, A. “Introduciendo la transversalidad de la perspectiva de género en nuevos formatos docentes”,  III Xornada de Innovación en xénero. Docéncia e Investigación, Universidade de Vigo, 13 desembre de 2013.

Castellsagué, A., Curto, D. “Schooling the world. Presentación de la película y una experiencia etnográfica en Nepal, en  III Congreso Internacional de Etnografía y Educación (CIEYE). Madrid, 3-5 juliol, 2013.

Campus d'excel·lència internacional U A B