Maribel Ponferrada

MARIBEL PONFERRADA ARTEAGA

email: Maribel.Ponferrada@uab.cat

Doctora en Antropologia Social i Cultural amb la tesi doctoral (2008) “Noies i poder a l’escola. Identitats acadèmiques, socials i de gènere entre joves de la periferia” sobre la construcció de masculinitats i feminitats juvenils en espais escolars. A ctualment és investigadora postdoctoral Juan de la Cierva a la UB, i anteriorment ha estat Visiting Scholar a la University of California, Santa Cruz, des de  Novembre de 2006 a Juny de 2007, com a Nuffield Fellow of the Nuffield Foundation-International Fellowship Program per a realitzar la investigació “The role of gender in shaping school performance” en el marc del projecte comparatiu “The Children of Immigrants in Schools in the EU and the US” (US National Science Foundation) coordinat per Richard Alba /NYU).

Com a docent, ha estat professora associada del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB, i és professora de Gènere i Educació al Màster Interdisciplinari d'estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de l'IIDG.

Forma part de la Xarxa d'investigació en estudis etnogràfics sobre migracions i minories, infància i educació.  AGAUR-ARAFI 2007 ARAF2 00002 i renovació 2008 ARAF2 00003,  I ha participat en el projecte “Familias transnacionales, relaciones interculturales e integración socioeducativa de niños y jóvenes de origen extranjero. Perspectivas comparativas” (SEJ2005-0933-C02-01); també ha realitzat conjuntament amb Sílvia Carrasco i Marta Bertran la investigació “Escolarització, maternitat i treball. Trajectòries, expectatives i experiències de joves i dones immigrades, de minories i de classes populars”, amb el finançament de l’Institut Català de les Dones.

Ha estat coordinadora i investigadora per al CIIMU de l'estudi “Convivència i confrontació entre iguals als centres educatius de Catalunya encarregat pel Síndic de Greuges, dirigit per Silvia Carrasco, i és membre de l'equip de recerca de l’àmbit de Mediació Escolar dins del projecte Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya, dirigit pel Dr. Pompeu Casanovas, de la UAB, encarregat pel Dept. de Justícia de la Generalitat.

Ha realitzat treball de camp a Catalunya, California i Michoacán (Mèxic) i és especialista en gènere, joventut, i educació, especialment en entorns amb població  d’origen immigrant i de classes treballadores.

Aquests són alguns dels seus textos publicats:

-Ponferrada, M. &  Carrasco, S., (2010) Togetherness, coexistence or confrontation. The impact of school climate and culture on peer-to-peer social relations in Catalonia, Mediterranean Journal of Educational Studies, 15 (1)

- Ponferrada, M. (2009) “Efectos escolares y sociales de la separación por niveles en un instituto de secundaria de la periferia de Barcelona”, en Papeles de Economía Española, nº 119, 2009 “La Educación en España” ISSN 0210-9107

- Ponferrada, M. i Carrasco, S (2008) ”Climas escolares, malestares y relaciones entre iguales en las escuelas catalanas de secundaria”.  ICEV. Núm. 4, gener / març 2008;

- Ponferrada, M. (2007) Jóvenes, identidades y relaciones en la escuelas de la periferia urbana. II Congreso Internacional de Etnografia y Educación. 5-8 de setembre de 2007. Actes del Congrés;

- Ponferrada, M. (2006)Identity construction among working-class youths in a context of linguistic and cultural diversity”, IX EASA Biennial conference, Bristol, September 18-22  (conference paper)

Altres:

Entrevista publicada a la revista de l'ICEV. Núm. 4, gener / març de 2008.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B