Marta Bertrán

MARTA BERTRAN TARRÉS

email: Marta.Bertran@uab.cat - Phone +34 93 5868918/+34 93 581 3007

Office 012 - MRA Parc de Recerca UAB, Ctra. Cerdanyola s/n 08193 Bellaterra or

Office G6-149 - Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social, Ctra. Cerdanyola s/n 08193 Bellaterra

La Dra. Marta Bertran és antropòloga i Professora Lectora del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social a la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva tesi doctoral “De les expectatives a les relacions: Infants, maternitat i atenció a la infància en una Barcelona diversa" fou proposada per Premi Extraordinari de Doctorat.

Ha participat en diversos projectes finançats en convocatòries públiques, com el projecte MEC “Familias transnacionales, relaciones interculturales e integración socioeducativa de niños y jóvenes de origen extranjero. Perspectivas comparativas” i actualment participa als projectes “Adopción Internacional y Nacional: Familia, educación y pertenencia: perspectivas interdisciplinares y comparativas” (CSO2009-14763-C03-01), “Xarxa d'investigació en estudis etnogràfics sobre migracions i minories, infància i educació” (AGAUR-ARAFI 2007 ARAF2 00002 i renovació 2008 ARAF2 00003), i al “Projecte de desenvolupament de la capacitat inclusiva i intercultural dels centres escolars” (2008 ARIE 00066).

Ha colaborat com a investigadora en projectes del Consorci Institut d’Infància i Món Urbà,essent coordinadora de l’Informe sobre la infància i l’adolescència al districte d’Horta-Guinardó i fou becària pre-doctoral de la UAB vinculada al projecte WELLCHI NETWORK "The Well-being of children: The impact of changing family forms, working conditions of parents, social policy and legislative measures" (Xarxa d'Excel·lència del VI Programa Marc).

Ha realitzat treball de camp en entorns i espais de socialització amb diversitat sociocultural amb infants entre 0-3 anys i en centres d’Educació Infantil i Primària. Ha participat en congressos nacionals i internacionals sobre antropologia i infància, etnografia, educació, processos de socialització, gènere i maternitat.

 

Projectes en marxa:

PEER – PARTICIPATION, EXPERIENCES AND EMPOWERMENT FOR ROMA YOUTH [JUST/2013/Action Grants: Rights of Children] – IP of the Consortium: Dr. Maria Roth (Babes-Bolyai University). IP-UAB: Dr. Bálint-Ábel Bereményi. Duration: 24 months (01/01/2015-31/12/2016). Consortium: 14 organisations. UAB Team: 5 researchers

REDUCING EARLY SCHOOL LEAVING IN THE EU [320223 - RESL.eu - Collaborative Project: Collaborative Project: Large-scale integrating project] - Principal Investigator: dr. Christiane Timmerman. Universiteit Antwerpen. 9 EU universities. Principal Investigator-UAB: Dra Sílvia Carrasco. 60 months (2013- 2017). Member of the Spanish coordinating team.

STUDENTS' MOBILITY AND ITS IMPACT ON THE SCHOOLING, IN THE METROPOLITAN AREA OF BARCELONA: TYPES, PROCESSES AND TRENDS. Financed by the National Research Council. National R&D&i Plan 2008-2011. Principal Investigator: dr. Sílvia Carrasco. Duration: 36 months (2013-15). Task: membre of the coordinating team. Coordinator of WP5.

Selecció de publicacions:

(2011) Carrasco, S., Pàmies, J.; Ponferrada, M.; Ballestín, B.; Bertran, M. Segregación escolar e inmigración en Cataluña: aproximaciones etnográficas, dins de F. J. García Castaño & S. Carrasco (eds.) Investigaciones en Inmigración y Educación en España. Homenaje a Eduardo Terrén Lalana, Madrid: CIDE-Ministerio de Educación

(2010) Bertran, M. “Representations of Parenting Practices of Native and Immigrant Families in Institutional Care Service Settings in Barcelona” A Haukanes, H.; Thelen, T. Parenting after the century of the child,  London: Ashgate

(2009) Carrasco, S., Pàmies, J. Bertran, M. Familias inmigrantes y escuela: desencuentros, estrategias y capital social, Rev. Complutense de Educación, Vol 20 (1), pp 55-78.

(2007)Carrasco, S. Ponferrada, M., Bertran, M. Alumnas, trabajadoras y madres. Trayectorias de chicas y mujeres inmigrantes, de minorías y de clases populares, in  Guerrero, S. (coord..) Avanzando hacia la igualdad en las ciencias sociales, Málaga: Diputación de Málaga

(2007) Gómez-Granell, C., Carrasco, S. Bertran, M. La infància i les famílies al districte d'Horta-Guinardó, Barcelona:CIIMU-Interxarxes

(2005) Bertran, M. Relacions entre famílies immigrades i institucions educatives en l’etapa de zero a sis anys. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, Finestra Oberta, 46. On line: http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/419.pdf

Campus d'excel·lència internacional U A B