RAÚL HERNÁNDEZ VILLASOL

email: hvraul@gmail.com - Phone: +34 93 5868918/+34 93 5868319

Office 012 - MRA Parc de Recerca UAB, Ctra. Cerdanyola s/n 08193 Bellaterra or

Office B9-215 - Department of Social and Cultural Anthropology, Ctra. Cerdanyola s/n 08193 Bellaterra

Investigador postdoctoral Margarita Salas (2022-2024). Doctor en Antropologia Social i Cultural i Màster en Investigació Etnogràfica, Teoria Antropològica i Relacions Interculturals (2009). És llicenciat en Història (2006) per la Universitat Autònoma de Barcelona.

El 2008, amb una beca LEONARDO per estades predoctorals, va fer treball de camp vinculat a EKKE, National Center for Social Research in Greece, i ha realitzat dues estades de recerca per ampliar la base bibliogràfica i comparativa de la seva tesi doctoral, a la Florida International University (2010), al Centre for the Study of Childhood and Youth, University of Sheffield (2011), on va participar en el CSCY Postgraduate 3rd International Summer School i també ha cursat l' Special Research programme al Institute of Education, University of London (2012).

Com a historiador va treballar durant 2 anys al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) i al Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (CEHT). Actualment n’és membre de la Junta i del consell de redacció de la revista TERME, també col·labora en publicacions, exposicions i cicles conferencies de l’àmbit de l’historia local de Terrassa i historía social en general.

 

 

Participació en projectes:

I+D 2010-2012 Adopción Internacional y Nacional: Familia, educación y pertenencia: perspectivas interdisciplinares y comparativasfinançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación d’España. IP Dra. Diana Marre.

Projecte Démata: Democràcia, Participació i Societat Civil, desenvolupat per l'Escola de Ciutadania de la Fundació Universitaria Martí l’Humà.

Contribucions a congressos:

“Moldeando la pertenencia social: juego,medicalización y trabajo del “hábitus” en un grupo de adolescentes adoptados.” VII Congreso internacional Afin: A 10 AÑOS DEL BOOM DE LA ADOPCIÓN: ABRIENDO NUEVAS PERSPECTIVAS en Pontevedra Noviembre 2013, Universidade de Vigo, Pazo da Cultura de Pontevedra

“El trabajo del habitus en un grupo de adolescentes de clase media y alta de origen diverso. ¿Cómo se moldea la pertenencia social?” III Congreso Internacional de Etnografia y Educación (CIEYE). Madrid, 3-5 juliol, 2013.

"Game and photographs as objects and as means of ethnographic research with children and youngsters" 4th International Conference: Celebrating Childhood Diversity, 2012 en Sheffield.

"Game and photographs as objects and as means of ethnographic research with children and youngsters". ECER 2012, The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All Network:05. Children and Youth at Risk and Urban Education, Cadiz al 2012.

"Cloenda, la circulació il·legal de menors al segle XX" Els Nens Robats: La circulació il·legal de menors al segle XX. Jornades del CEHT. 2012 en Terrassa.

“Producció i reproducció cultural juvenil a traves del joc i l’esport” a la Jornada Els Jocs en la història: Cultura material i cultura immaterial en el joc, 2010 a Figueres.

"Entre símbolos religiosos y símbolos deportivos. El cuerpo infantil y juvenil como identidad individual", en el I Congreso Internacional sobre las migraciones en Andalucía, febrer de 2011, Universitat de Granada.

“Activitats ludicoesportives juvenils en els espais públics”, dins del congrés Els Jocs de la Història: els jocs i la interculturalitat, de 2011 a Berga.

 

Publicacions:

HERNANDEZ, R. (2013) Reseña de MARIA ISABEL JOCILES, ADELA FRANZÉ Y DAVID POVEDA (EDS.) Etnografías de la infancia y de la adolescencia en AIBR, Volumen 8, Número 2, Mayo - Agosto, 2013, p.266-271.

HERNANDEZ, R. (2012) “Activitats ludicoesportives juvenils en els espais públics: producció cultural i inclusió social” a Els Jocs en la història: Els jocs i la interculturalitat. Institut Ramon Muntaner

MOLINS, C. & HERNANDEZ, R. (2012) "LA CONSTRUCCIÓ DE LA INFÀNCIA Els nens i les nenes d’avui" Musica i Cultura Popular Caramella 28 (4-5)

HERNANDEZ, R.(2011) “Jóvenes, producción cultural y espacio público. Exploración etnográfica en espacios lúdico-deportivos de Atenas, Barcelona y Gainesville.EMIGRA Working Papers, 130

HERNANDEZ, R. (2011) “El Juego como objeto y el juego como medio en la investigación etnográfica con niños y jóvenes”, EMIGRA Newsletter. N º 9.

HERNANDEZ, R. (2011) “Producció i reproducció cultural juvenil a traves del joc i l’esport” a Els Jocs en la història: Cultura material i  cultura immaterial en el joc. Institut Ramon Muntaner

 

Campus d'excel·lència internacional U A B