STEFANO PIEMONTESE

E-mail: piemontese.stefano@gmail.com

Telèfon:   +34 625 355 986

              +49 176 661 875 58

              +39 329 141 24 52 

 

És investigador pre-doctoral en Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona amb una tesis titulada: “Trajectòries educatives i patrons residencials dels joves romaní immigrant entre Espanya i Rumania”. Altres temes relacionats amb la seva investigació inclouen els desafiaments conceptuals i pràctics de les polítiques per a la població 'Roma' a Europa i la qüestió de la participació política i la mobilització social dels immigrants gitanos. Des de setembre 2014 està afiliat al Centre d'Estudis Polítics com Marie Curie Junior Research Fellow a la Xarxa de Formació Inicial INTEGRIM (ITN) “Integration and International Migration: Pathways and Integration Policies”. Stefano també és membre de l’agencia d’investigació, amb seu a Granada: Taller de Antropología y Ciencias Sociales Aplicadas (Taller ACSA); membres de fundació i editor de continguts per l'associació cultural WOTS? (Torino, Itàlia); i membre associat de la European Academic Network on Romani Studies.

Es va graduar a Torino (Itàlia) l’any 2007 en Ciències Polítiques Internacionals amb una tesis sobre les migracions de ‘treballadors hostes’ italians a Wolfsburg, la ciutat de la Volkswagen. L’any 2011 va obtener el Màster en Migracions Internacionals i Relacions Internacionals [IMIB - Internationale Migration und Interkulturelle Beziehungen] de la Universitat d’Osnabrück (Alemanya) amb una tesis sobre les practiques publiques i les estratègies familiar d’accés a l’habitatge entre els immigrants romanesos rom a Granada. A Granada va freqüentar el Màster en Estudis Migratoris, Desenvolupament i Intervenció Social (MEMDIS) com a estudiant Erasmus i, va col·laborar amb l’Associació Pro-Drets Humans d’Andalusia i la Associació Gitana Anaquerando amb la recol·lecció de dades sobre l’accés als drets i recursos socials dels immigrants romanesos rom.

L’any 2012 va començar la seva col·laboració amb el grup EMIGRA i va participar en el projecte d’investigació europeu Evaluating the Six Years of the Comprehensive Plan for the Roma Population in Catalonia (2011-12) coordinat per el Dr. Balínt-Ábel Bereményi en col·laboració amb la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya i, finançat per les Roma Initiatives de les Open Society Foundations. Durant el mateix any, va participar amb el Dr. Balínt-Ábel Bereményi en la investigació sobre l’impacte de les polítiques publiques en la situació laboral de la població gitana a Espanya, en l’àmbit d’un projecte europeu més ampli (FP7- NEUJOBS).

Entre el 2013 i el 2014 va ser coordinador de les activitats d’investigació, així com investigador principal a Espanya del projecte europeu REdHNET – Romani People, and Educational and Housing Policies: Key Links to Share (2013-2014) i investigador del projecte europeu WE: Wor(l)ds which Exclude.

 

Participació en projectes en curs

 

INTEGRIM, Xarxa de Formació Inicial Marie Curie: “Integration and International Migration: Pathways and Integration Policies”. Finançat per la Comissió Europea, Sèptim Programa Marc (2007- 2013). (http://www.integrim.eu).

 

Participació en projectes finalitzats

 

REdHNET - ROMANI PEOPLE, AND EDUCATIONAL AND HOUSING POLICIES: KEY LINKS TO SHARE, finançat per la Comissió Europea (531065-LLP-1-2012-1-ES-KA1-KA1NWR) Coordinador de les activitats d’investigació I investigador principal a Espanya (2013-2014). (http://www.redhnet.eu).

 

WE: WOR(L)DS WHICH EXCLUDE, finançat per la Comissió Europea (JUST/2011/FRAC/AG/2716). investigador a Espanya (2013-2014). (http://weproject.unice.fr).

 

ELS ALTRES VIATGERS EUROPEUS / THE OTHER EUROPEAN TRAVELLERS (TOET). Un projecte fotogràfic col·lectiu sobre les migracions intra-europees dels anys 1950-1980. Finançat pel Programa Cultura de la Comissió Europea. (2012-2013). (http://toetproject.com). 

 

POLICY PUZZLES WITH ROMA EMPLOYMENT. Assitent a l’investigació de l’equip español en WP19, Task 2 en el projecte FP7 "NEUJOBS - Creating and adapting jobs in Europe in the context of a socio-ecological transition”. IP: Daniel Gros - Centre for European Policy Studies, Brussels. Des de l’1 de novembre al 31 de desembre de 2012.

 

EVALUATING THE 6 YEARS OF THE ‘INTEGRATED PLAN FOR THE ROMA POPULATION IN CATALONIA’. Finançat per la Open Society Foundations. EU Framework Advocacy Grant 2011-12. Membre del grup d’investigació. IP: Dr. Bálint-Ábel Bereményi. Co-coordinator: Ms. Anna Mirga (FAGiC). Des de l’1 de novembre al 31 d’octubre de 2012.

 

Publicacions

 

Piemontese, S., Beluschi Fabeni, G., (2014). “Entre organización social y políticas públicas. Pautas residenciales de familias rumanas romaníes en Granada”. Sociologia – Revista de Faculdade de Letras de Universidade do Porto. Número temático 2014, Ciganos na Península Ibérica e Brasil: Estudos e Políticas Sociais. Porto. (http://ler.letras.up.pt/revistasdaflup/default.aspx?l=1&m=1&s=0&n=0).

 

Beluschi Fabeni, G., López López, J.D., Piemontese, S., (2014). “Between assimilation and heritagization. The linguistic construction of Gitanos in Spanish housing policies”. In: Piasere L., Solimano N., Tosi Cambrini, S. “Wor(l)ds which Exclude. The housing issue of Roma, Gypsies and Travellers in the language of the acts and the administrative documents in Europe”. Fondazione Giovanni Michelucci Press. (http://weproject.unice.fr/publication/e-book). 

 

López López, J.D., Piemontese, S., Beluschi Fabeni, G., Ballester i Torrents, M., (2014). “WE: Wor(l)ds Which Exclude. National Report on Spain”. (http://weproject.unice.fr/publication/national-report-spain).

 

Piemontese, S. (Ed.) (2013) “’Roma migrants’ in five European Countries. Policy Context and National Integration Strategies”. Segon informe del projecte REdHNET. (http://www.redhnet.eu/www/wp-content/uploads/2014/01/Report-2.pdf).

 

Piemontese, S. (Ed.) (2013) “Approaching the Educational and Housing situation of Roma Migrants in Europe. Theoretical Insights and Policy Benchmarks”. Primer informe del projecte REdHNET. (http://www.redhnet.eu/www/wp-content/uploads/2013/11/Report-1.pdf).

 

Participació en congressos

“Research Puzzles and Competing Approaches to Studying Roma Migration”. Taller en el marc de la Conferència Anual de la Xarxa de Formació Inicial INTEGRIM. Coordinadors: Vera Messing i Zsuzsanna Vidra. Moderadors: Tina Magazzini i Stefano Piemontese. Central European University. Budapest (Hongria). Desembre 12, 2014. (http://cps.ceu.hu/events/2014-12-12/research-puzzles-and-competing-approaches-to-studying-roma-migration).

“Construint ponts entre accio? poli?tica i recerca social. Assoliments, desafiaments i perspectives de les poli?tiques sobre la poblacio? gitana a l'estat espanyol. Una trobada entre investigadors, responsables poli?tics i tercer sector”. Jornades financ?ades al marc de la convocato?ria Bridging the Gap between Academia and Policy Makers, publicada per la European Academic Network on Romani Studies de la Unio? Europea i del Consell d’Europa. Organització de l'esdeveniment i moderador del panell “Construir ponts entre poli?tiques dirigides a la poblacio? gitana i la recerca social”. Barcelona (Espanya). Octubre 16-17, 2014. (http://taller-acsa.org/wp-content/uploads/2014/09/Bridging-the-Gap-Booklet-ESP.pdf). 

Bereményi, B.-Á., Castellsagué, A., Piemontese, S., (2014). “Ethnicization of nomadism as a control to mobility regimes. An analysis of the Spanish Press”. Paper presentat durant el 2014 Gypsy Lore Society Annual Meeting, Bratislava (Eslovàquia). Setembre 13, 2014.

Piemontese, S., (2014). “El acceso a la educación de los menores rumanos romá. Escolarización y educación obligatoria en Granada”. Paper presentat durant la primera trobada d'experts locals del projecte “MigRom. The Immigration of Romanian Roma to Western Europe: effects and future engagement strategies”. Granada (Espanya). Març 14, 2014.

Piemontese, S., (2014). “Los 'Gitanos del Este' en el Plan Integral de Pueblo Gitano en Cataluña”. Paper presentat durant la conferència organitzada per SNSPA y GRECS-UB “Políticas públicas por la inclusión de los rrom en Rumania y de los rrom de Rumania en Cataluña”. Barcelona (Espanya). Febrer 28, 2014.

Piemontese, S., Beluschi Fabeni, G. (2013) “Organización social y políticas públicas. Pautas residenciales de una red de familias romaníes rumanas en Granada”. Paper presentat durant el V Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia, Villa Real (Portugal). Setembre 10, 2013.

Bereményi, B-Á., Piemontese, S., Mirga, A. (2012) “Did National Roma Strategies learn from the shortcomings of the Spanish model?”. Paper presentat durant l'encontre anual de la Gypsy Lore Society, Istanbul (Turquia). Setembre 21, 2012.

Piemontese, S. (2008). “La comunitat italiana a la ciutat de Volkswagen”. Conferència impartida durant la setmana VIII de la llengua italiana al món. Istituto Italiano di Cultura, Wolfsburg (Alemanya). Setembre de 2008.

Campus d'excel·lència internacional U A B