LAIA NARCISO PEDRO

 

email: Laia.Narciso@uab.cat Phone: (0034) 93 586 83 19 / (0034) 93 581 87 62

Office  B9-215 – Dep. d’Antropologia Social i Cultural, Ctra. Cerdanyola s/n 08193 Bellaterra

Office  012 - MRA Parc de Recerca UAB, Ctra. Cerdanyola s/n 08193 Bellaterra

Anthropologist and social educator, she holds a PhD (2018), a MSc (2013) in Social Anthropology and a MA (2012) in Migration studies (Universitat Autònoma de Barcelona, Spain).  She is a part-time lecturer at the UAB Department of Social and Cultural Anthropology and a researcher of the Centre for Migration Studies - EMIGRA, UAB.  

She has participated in several competitive international and national projects in the field of youth, minorities and social and educational in/equality. She was a member of the RESL.eu project (SSH 2012-1, 320223) where she carried out her dissertation focused on unveiling the conditions of social incorporation of the children of Black African immigrants to Catalonia from an intersectional and ethnographic approach. 

Her teaching experience includes Introduction to Social Anthropology and Anthropology of Gender at undergraduate and graduate levels and actively participates in academic and policy conferences, workshops and seminars. She is also an expert methodologist and trainer in qualitative research and CAQDAS management. She is currently involved in several projects in the areas of public policy analysis, minorities and gender studies, children/youth and in/equality. 

CURRENT PROJECTS:

ORALPHA. Literacy of refugees and new citizens. Spain, Poland, Italy, Germany, ERASMUS+ Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices. KA204 2017-1-ES01-KA204-038450. IP UAB Silvia Carrasco

TRANS-EMIGRA: Migraciones y espacios transnacionales de educación: construcción de la identidad de las niñas y parentalidad en las familias marroquíes, pakistaníes y senegambianas en España (2016-2019). MINECO Excelencia y Retos. I+D+i MO08748. IPs: Dr. Montserrat Rifà y Dr. Marta Bertran

PREVIOUS PROJECTS:

7th FP European Commission, SSH-2012-1, 320223. “Reducing Early school leaving in Europe. IP: Dr. Christianne Timmerman, University of Antwerp. 9  països. IP equip espanyol: Dr. Silvia Carrasco (Spain) 7 investigadors/es. Durada: 2013-2018. www.resl-eu.org.

MINECO, Plan nacional I+D+I, CSO 2012-34285. “La movilidad del alumnado en la RMB: tipos, procesos y tendencias.” IP: Dr. Silvia Carrasco. 15 investigadors/es. Durada: 2013-2015.

7th FP European Commission, SSH-266833. “WP. Policy puzzles with Roma employment” (IP: Vera Messing, equip espanyol: Bálint-Ábel Bereményi) in “Neujobs. Creating and adapting jobs in Europe in the context of a socio-ecological transition.”  

AGAUR-ARAFI, 2010 ARAF1 00037.  “Trajectòries d'èxit escolar dels joves d'origen marroquí a Catalunya.” IP: Dr. Jordi Pàmies. Equip: Dra. Marta Bertran, Dra. Maribel Ponferrada, Sr. Vicenç Casalta, Sra. Laia Narciso i Sr. Mustafà Aoullad Sellam.

AGAUR-ARAFI, 2009 ARAFI-00042.  “Anàlisi diagnòstica i avaluació del funcionament i l’impacte dels EBEs de Vic i Reus a nivell educatiu i comunitari entre la població infantil i juvenil immigrada de nova arribada.” IP GREUV-VIC Dra. Núria Simó; IP EMIGRA-UAB Dra. Silvia Carrasco. Equip GREUV: Dr. Antoni Tort, Dr. Jordi Collet; Equip UAB: Dr. Jordi Pàmies, Sra. Laia Narciso.

AGAUR 2008 ARAF2-00003: Xarxa d'investigació en etnografia sobre migracions, minories, infància i educació. IP: Dra. Silvia Carrasco. (Tècnica de Suport a la Recerca).

AGAUR 2007 ARAF2-00002: Xarxa d'investigació en etnografia sobre migracions, minories, infància i educació. IP: Dra. Silvia Carrasco. (Becària de recerca).

PUBLICATIONS:

Carrasco, S.; Pàmies, J.; Narciso, L. (2018). Abandono Escolar Prematuro y alumnado de origen extranjero en España: ¿un problema invisible?  en Mahía, R., Moya, D. y Sánchez Montijano, E. (dir.) Anuario CIDOB de la inmigración 2018. Barcelona: CIDOB, 211-236.

Carrasco, S.; Narciso, L.; Bertran, M. (2018). Neglected aspirations. Academic trajectories and the risk of ESL among immigrant and minority youth in Spain, in Ch. Timmermann, L. Van Praag & N. Clycq, eds., Reducing Early School Leaving in the EU. A Quantitative and Qualitative Study. London: Routledge, 164-182.

Narciso, L.; Carrasco, S.(2017). Mariama on the move. Capital migratorio y segundas generaciones en la emigración juvenil española, MIGRACIONES, 43, 147-174.

Narciso, L. (2014). Las ‘excesivas’ chicas negras. Trayectorias, experiencias escolares e identidades. A Culalón, P. (coord.) .Etnografía de la escuela y la interseccionalidad  Madrid: Traficantes de sueños,17-24. 

Pàmies, J., Bertran, M., Ponferrada, M., Narciso, L., Aoulad, M., Casalta, V.  (2013). Trajectòries d’èxit i continuïtat acadèmica entre joves marroquins a Catalunya. Temps d’educació,44.  191-207.

Pàmies, J., Carrasco i Narciso, L. (2012). A propósito de la acogida de alumnado extranjero. Paradojas de la educación inclusiva en Cataluña (España). Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, vol. 6 (1), marzo-agosto 2012, 105-122.

Narciso, L. (2011). Reseña de Esteban, Comellas y Mintegui (Eds.) Antropología, género, salud y atención. AIBR, Vol.6, núm. 2, Mayo-Agosto 2011, 256-260.

Collet, J.; Narciso, L. i Solà, G. (2011). Espais de Benvinguda Educativa (EBE) i escola: valor afegit? Guix, elements d’acció educativa, núm. 373, març de 2011, 33-38.

Narciso, L. (2010). Anàlisi de la producció científica sobre la immigració negroafricana a Espanya i Catalunya. Quaderns-e, 15 (2), 76-95.

Narciso, L. (2010). Revisant els objectius de l'Acadèmia. Les referències sobre immigració negroafricana a Espanya i Catalunya. Emigra Working Papers, núm. 133.

Narciso, L. (2010). Immigració i educació a la premsa. El cas dels Espais de Benvinguda Educativa. Emigra Working Papers, núm. 128.

Carrasco, S. i Narciso, L. (2009). Espais de Benvinguda Educativa a Vic i Reus. Tres interrogants crítics des d'una recerca avaluativa en curs.  A SOS Racisme.  L’Estat el Racisme a Catalunya. Informe Anual 2009. Barcelona: Icaria Editorial. Pàg. 43-47.

Campus d'excel·lència internacional U A B