Santiago Prado

SANTIAGO PRADO CONDE

email: chagopc@yahoo.es

 

He is lecturer at University of Vigo (Department of Psycho-socio-educational Analysis and Intervention, area of Social Anthropology) and Cultural Programmer in Ourense City Council. He is a researcher-collaborator at the Ethnological Museum (Ribadavia, Ourense) and in the University of Trás-os-Montes and Alto Douro, where he was professor and Postdoctoral Researcher.

He holds a PhD in Social and Cultural Anthropology from Autonomous University of Barcelona (UAB) and has a Diploma as Specialist in Elementary Education from the University of Santiago de Compostela (USC) and a Bachelor’s Degree in Social and Cultural Anthropology from the University of the Basque Country (UPV / EHU).

He is Director of the “Oralities. Our Common Heritage” European Programme for the municipality of Ourense since 2007, in collaboration with the Portuguese cities Évora (leader of project), Mértola and Idanha-a-Nova, Birgu (Malta), Ravenna (Italia) and Sliven (Bulgaria).

He is a specialist on educational issues, heritage, visual anthropology and rural development, with special emphasis on the relations among rural environment, the educational reform and public policies and their impact in promoting or stopping the persistent migration of young people from rural to urban areas.

In 2007 he won the 12th Vicente Risco Award in Social Sciences for his work Novas Minorías nas Institucións Educativas.

For 2006-2010 he has been principal researcher, with PhD César Llana, of the programme of research Ribadavia e os Ribadavienses. Álbums para o Reencontro in the Ethnological Museum in Ribadavia (Ourense, Spain). They have published four books on identity, childhood, sport and festival and have carried out exhibitions.

He has organized several conferences and symposium. He has been member of the Organizing Committees of the II International Conference on Ethnography and Education: Migrations and Citizenships (Barcelona, 2007) and VI International Conference on Research and Social and Cultural Development (Melide-Spain, 2008), Director of the International Conference on Oral Tradition. Orality and Cultural Heritage (Ourense-Spain, 2010). In the last two editions of the FAAEE Conference he has coordinated with Xerardo Pereiro (UTAD, Portugal) and Hiroko Takanaka (Universidad de Waseba) the Symposia Cultural Heritages: Education and Interpretation and with Sharon Roseman (Memorial University of Newfoundland, Canada) and Xerardo Pereiro (UTAD, Portugal) the workshop Anthropology and New Ruralities.

Publications (last 5 years)

Pereiro, Xerardo & Prado, Santiago, (2012) “Cross-cultural perceptions between rural and urban in Galicia”. In: Figueredo, E. & Silva, L, eds., What is shaping rural futures? From perceptions to outcomes (forthcoming).

Prado, Santiago, (2011) “Desafíos metodolóxicos na investigación socioeducativa”. In: Educación e sociedade. Novas reflexións multidisciplinares. Ourense: Universidade de Vigo.

Roseman, Sharon, Prado, Santiago & Pereiro, Xerardo, (2011) “Antropología y nuevas ruralidades: introducción teórica”. In: Actas del XII Congreso de Antropología de la FAAEE. Mesa de Trabajo sobre antropología y nuevas ruralidades. León: FAAEE- Asociación de Antropología de Castilla y León “Michael Kenny”.

Prado, Santiago, (2011) “Faustino Santalices Muñiz. Gardián, Conservador e Difusor do Legado Santalices”. In: Castro, C. & Castro, F., coords., Actas del Congreso Faustino Santalices. Ciencia da Gaita, Consciencia da Zanfona. Tradición Musical Galega. Ourense: Difusora de Letras, Artes e Ideas.

Prado, Santiago, (2010) “Patrimonio Cultural: Propostas dun concepto problemático”. LETHES. Cadernos Culturais do Limia, Nº 10.

Prado, Santiago, Dir., (2010) Proceedings of the International Conference on Oral Tradition. Ourense: Concello de Ourense.

Prado, Santiago, Lira, Lolín e Llana, César, (2010) Álbums para o Reencontro. Ribadavia e os Ribadaviense VII. A Festa. Xunta da Galicia/Museo Etnolóxico.

Prado, Santiago, (2009) “Dinámicas y procesos socioculturales del “vino” en Galiza (Spain). Actores, Identidades y Patrimonio”. In: Cardoso, António Barros, Durbiano, Claudine & Gonçalves, Eduardo Cordeiro, coords., I Jornadas Internacionais sobre Enoturismo e Turismo em Espaço Rural, - Cadernos de Resumos, APHVIN/GEHVID. Maia: Edições ISMAI.

Rodríguez, Sonia, Prado, Santiago & Llana, César, (2009) “Espazo simbólico a través do álbum familiar”. In: Actas do II Congreso de Patrimonio “O patrimonio no século XXI” no centenario de Xaquín Lourenzo. Ourense: Deputación de Ourense.

Blanco, D., Filgueiras, A, Forneiro, J.L., Nolia, C., Pereiro, X., Prado, S., Silveiro, H. e Vilar, X.L. (2008) “Tradicións e expresións orais”. In: AAVV, coords., Plan para a salvagarda e posta em valor do patrimonio cultural de Galicia. Ourense: Proxecto Ronsel.

Prado, Santiago e Llana, César (2008) Álbums para o Reencontro. Ribadavia e os Ribadavienses VI. O deporte. Ourense: Xunta de Galicia/Museo Etnolóxico.

Pereiro, Xerardo e Prado, Santiago (2008) “Introducción”. In: Pereiro, Xerardo, Prado, Santiago e Takenaka, Hiroko (coord.) Patrimonios Culturales: Educación e interpretación. Cruzando límites y produciendo alternativas. San Sebastián: XI Congreso de Antropología FAAEE.

Prado, Santiago & Llana, César, (2008) “Ribadavia y los Ribadavienses. Imágenes desde la Antropología Visual”. Ankulegi. Revista de Antropología Social, Nº11.

Prado, Santiago, (2007) “A emigración na Terra de Melide arredor dun século”. Boletín do Centro de Estudios Melidenses, Nº20.

Prado, Santiago, (2007) Novas Minorías nas Institucións Educativas. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Prado, Santiago, (2007) “Programas de diversificación curricular: una práctica educativa “para el alumnado rural”. EMIGRA Working papers. Nº 89.

Prado, Santiago & Llana, César, (2007) Álbums para o Reencontro. Ribadavia e os Ribadavienses V. Imaxes da infancia. Ourense: Xunta de Galicia/Museo Etnolóxico.

Prado, Santiago & Llana, César, (2007) Álbums para o Reencontro. Ribadavia e os Ribadaviense IV. Ribadavienses vistos por si mesmos. Ourense: Xunta de Galicia/Museo Etnolóxico.

 

Participación Reciente en Congresos

XII Congreso de Antropología FAAEE. Lugares, Tiempos, Memorias. La Antropología Ibérica en el Siglo XXI. León, 6-9 September 2011.

10th Congress SIEF (International Society for Ethnology and Folklore), Lisboa, 18-21 April 2011 (http://www.nomadit.co.uk/sief/sief2011/).

Faustino Santalices. Ciencia da Gaita, Consciencia da Zanfona. Tradición Musical Galega. Ourense, 11-12 March 2011.

International Conference on Oral Tradition. Orality and Cultural Heritage. Ourense, 11-13 November 2010 (http://dnn.cm-evora.pt/oralidades/).

Congreso Internacional “Pontes de Cultura, Pontes de Futuro”. Vigo / Melgaço 23-25 April 2010.

IV Seminario Galego de Etnografía. Galegos e Portugueses: miradas antropolóxicas cruzadas. Saturdays for November 2009.

I Jornadas Internacionais de Enoturismo e Turismo em Espaço Rural. Porto, Maia, S. João da Pesqueira, 24-26 November 2008 (http://cedtur.ismai.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=57&I...).

VI Congreso Internacional de Investigação e Desenvolvimento Sócio-cultural. AGIR-Associação para a Investigação e Desenvolvimento Sócio-cultural-, Melide (A Coruña), 23-25 October 2008 (www.agir.pt).

XI Congreso Nacional de Antropología (FAAEE). Universidad del País Vasco, San Sebastián, 10-13 September 2008 (www.ankulegi.org).

IIº Congreso de Patrimonio “O Patrimonio no Século XXI”, no Centenario de Xaquín Lorenzo. Ourense, 23-28 April 2008.

I Encontro de Antropologia do Norte de Portugal e a Galiza. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Pólo de Chaves. 8-10 November 2007.

II Congreso Internacional de Etnografía y Educación. Migraciones y Ciudadanías, 5-8 September 2007.

XI Jornada ANKULEGI. San Sebastián, 29-30 March 2007.

Campus d'excel·lència internacional U A B