Articles

Blanch, S. (2019). La formación de maestros de educación infantil en la universitat autònoma de barcelona. Revista entreideas, 8(2), https://portalseer.ufba.br/index.php/entreideias/article/view/28950

Blanch, S. (2019). L'escola infantil del 2050: i el currículum, què? Guix d'Infantil, 100, Recuperat de https://cat.grao.com/ca/producte/lescola-infantil-del-2050-i-el-curriculum-que-gi10097514

Blanch, S. (2019) Com sintonitzem amb les famílies de l’escola? Guix de Primària. Recuperat de https://www.grao.com/es/producto/com-sintonitzem-amb-les-families-de-lescola-gu45494779

Blanch, S. (2019). A les escoles, les persones adultes de les famílies són còmplices o instruments? Guix d'Infantil. Recuperat de https://www.grao.com/ca/producte/a-les-escoles-les-persones-adultes-de-les-families-son-complices-o-instruments-gu44594621

Gimeno, X. i Careta, A. (2018). Taula d’observació qualitativa per a la recollida d’informació en entorns d’interacció grupal. Dipòsit Digital de Documents de la UAB https://ddd.uab.cat/record/199180

Blanch, S. (2018). I les famílies, com acompanyen en la tasca d'educar? Diari d'Educació. Recuperat de http://diarieducacio.cat/blogs/educaciolocal/2018/12/18/i-les-families-com-les-acompanyem-en-la-tasca-deducar/

Blanch, S. (2018). Consell pràctics per a redissenyar la reunió d'inici de curs amb les famílies Fundació Jaume Bofill. [En línia

Blanch, S. (2018). Redissenyem la reunió d'inici de curs amb les famílies. Ens inspirem amb solucions d'altres centres? Fundació Jaume Bofill.[En línia]

Ballesteros, N. i Blanch, S. (2017). Article al Diari d'Educació amb Neus Ballesteros i Sílvia Blanch (26/04/2017): Com acollir i acompanyar el dol a l'etapa d'Educació Infantil. Diari D'Educació  [En línia] 

Gimeno, X. (2016). Cuidar de quienes cuidan. Aula de innovación Educativa, 253-254,9.

Blanch, S., Gimeno, X. i Careta, A. (2016).Com podem i com volem relacionar-nos amb les famílies des dels serveis d'atenció a la petita infància. In-fàn-ci-a, 211, 36-41.

Gimeno, X. i Careta, A. (2016). Adaptació de l'Escala de Factors Curatius de Yalom a grups multifamiliars de població adolescent i les seves famílies. Dipòsit Digital de Documents de la UAB. https://ddd.uab.cat/record/166596?ln=ca 

Edo, M., Blanch, S. (2016). El patio de los deseos. Un proyecto de aprendizaje y servicio. En: J. Gairín e I. Vizcaíno. Manual de Educación Infantil. Orientaciones y Recursos (0-6 años). (pp.1-11). Barcelona: Wolters Kluwer. En línea mediante suscripción en la plataforma digital ebiblox.

Edo, M., Blanch, S. i Armengol, C. (2015). El grado de educación infantil de la UAB, apostando por el prácticum. Tendencias Pedagógicas (26), 109-130. [En línia] 

Estrada, J., Peire, T., Blanch, S. i Morón, M. (2015).  Propuesta para la mejora del perfil competencial personal, social y profesional en los grados de educación infantil y de educación primaria a través de un nuevo modelo de los prácticum en la UAB (p.893). POIO. XIII Symposium Internacional sobre el Practicum y las Prácticas Externas. ISBN:97838438408386436

Edo, M.; Blanch, S. (2015). El Aprendizaje Servicio, una innovación para mejorar la formación de futuros maestros. Dins: T. Ramiro-Sánchez y M.T. Ramiro-Sánchez (Coord.) Actas 3rd International Congress of Educational Sciences and Development. (p. 578). San Sebastian: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). ISBN: 978 – 84 – 606 – 6429 -1

Edo, M.; Blanch, S.  (2014). Students placements. Innovation during the practicum in the early childhood educational degree to improve the children's paticipation and learning at nurseries and schools. Dins: Abstract book of 'Us, them & me: Universal, Target or Individuated Early Childhood Programmes' (pp.86-87). Crete, Greece: University of Crete.

Blanch, S. (2014). Reptes per a educar avui. Infància, revista de 0 a 6 anys, 203, 7-10.

Gimeno, X. i Careta, A. (2014).Grup multifamiliar de famíles amb fills adolescents: un abordatge des de l'ambit socioeducatiu. L'article presenta el context, el marc i el desenvolupament del programa Aprenem plegats implementat al municipi de Sant Just Desevern amb el suport de l'Institut de Ciències de l'Educació i de la Universitat Autònoma de Barcelona.

  

 Blanch, S., Duran, D., Valdebenito, V. i Flores, M. (2013). The effects and characteristics of family involvement on a peer tutoring programme to improve the reading comprehension competence. European Journal of Psychology Education, 28 (1), 101-119. Doi: 10.1007/s10212-012-0104-y. Aquesta recerca analitza la millora de la competencia lectora a partir  de la implicació parental en un programa de tutorial entre iguals d’alumnat de primària i les seves famílies.

Blanch, S. (2013). Créixer en família. Guia 3-6 anys per a dinamitzadors i dinamitzadores. Barcelona: Fundació Jaume Bofill; Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, Secretaria de Família. Aquesta és una guia per a professionals que posaran en pràctica un programa per a famílies emmarcat en la Criança responsiva. La guia estableix unes bases sobre la criança positiva i pauta el programa d’invervenció.

 

 Blanch, S. i Gimeno, X. (2010). Família i escola. D’entrada, col·laboradors. Guix. Elements d'Acció Educativa, 58,18-19. Article on es reflexiona sobre els elements que afavoreixen i dificulten les relaciona entre les famílies i l'escola.

Publicació de la Fundació Jaume Bofill on s'expliquen els principis de la parentalitat positiva i es destaquen els programes, sobre acompanyament a infants i les seves famílies, que compten amb evidències científiques. La publicació inclou 13 fitxes dels programes més reeixits (autors,objectius, continguts, cost, avaluació, links, etc.). També es presenten els resultats del programa Créixer en Família (Thió, C., Blanch, S., Ramis, A i Abelló, L., 2013), destacant els bons resultats d'aquest programa a nivell d'implementació, impacte i qualitat.

http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&publicacio=614&submenu=false&SC=12012007040643&titol=&autor=&ordenat=&&tags=

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B