Recerca

Línies de recerca de l’ERIFE

El grup centra la seva activitat de recerca en diferents línies relacionades amb el desenvolupament psico-social d’infants, joves, famílies i l’educació i la formació dels mateixos:

La recerca pot quedar concretada en temàtiques com per exemple: 

 • Els rols, les competències i les funcions dels professionals dels Espais Familiars.
 • Els professionals de serveis d’atenció a les famílies en el territori europeu.
 • Les relacions entre centres educatius i famílies en la tasca compartida d’educar als infants més petits.
 • Els estils de criança en una societat transcultural.
 • L’acompanyament a les famílies en les diferents etapes de la criança i educació dels seus fills i filles. Criança responsiva, criança positiva.
 • Els espais multifamiliars en l’atenció psico-educativa.
 • Els contextos escolars i els contextos generats per altres tipus de serveis psicosocioeducatius.
 • Els grups de parentalitat/criança com a recurs d’acompanyament parental.
 • La infància en el marc de la seva família.
 • La formació inicial i continuada dels professionals que atenen als infants i a les seves famílies.
 • Petita infància i cultura.
 • Infància en contextos familiars vulnerables.
 • Projectes d'Aprenentatge Servei.

Actualment hem obtingut un Projecte ERASMUS + 

Títol del projecte: INTERSTICE

Entitat finançadora: ERASMUS + KA203 (Unión Europea y Ministerio de Universidades) 

Referència de la concessió: 9 E10209448 

Import concedit: 295.604,00 €

Durada: des de/d’ 24/09/2020 fins a 24/09/2022                     

Investigador/a principal: Sílvia Blanch Gelabert i Gemma París

 

Aquest projecte promou l’accés a experiències artístiques de qualitat per infants i famílies a través de mestres, estudiants de mestres i artistes.  Les experiències es desenvolupen en Escoles Bressols, parvularis i primària. El projecte desenvolupa 6 productes intel·lectuals, dos d’ells vinculats a la recerca per validar el mètode d’aprenentatge entre iguals per formar a mestres i la formació d’estudiants universitaris que a través de projectes d’ApS (Aprenentatge Servei) amb artistes, formaran a mestres de centres educatius. El projecte neix de la necessitat expressada pels mestres i involucra com a socis a la Universitat d’Stavanger (Noruega), la de Bolonia (Itàlia), la de Bath Spa (Anglaterra) i LaSala de teatre de Sabadell. 

 

També, s'està validant el programa Aprenem Plegats i fent recerca sobre el perfil professional dels Educadors dels Espais Familiars. 

Recerques d'investigació competitives : 

Algunes de les recerques competitives on han participat membres de l'equip han estat: 

 • ECIU University. Referència 612521-EPP-1-2019-1-NL-EPPKA2-EUR-UNIV; Agreement number 612521. IP. Màrius Martinez. 
 • L'ApS a la UAB. Ajut de la Unitat de Formació a les persones del ICE de la UAB. IP. Sílvia Blanch. 2018-2020
 • Implementació i avaluació d'un pràcticum amb major compromís social: creació d'escenaris formatius col·laboratius pel desenvolupament social i professional dels futurs mestres; ARMIF2, 2014-00049. 2015-2016.París, Gemma (IP).
 • Millora del perfil competencial personal, social i professional en els graus d'Educació infantil i d'Educació primària a través d'un nou models dels pràcticum basat en el compromís social de l'alumna. Blanch Gelabert, Silvia (IP);  ARMIF 00049. 2014-2015.
 • Seminari interuniversitari d'investigació en estratègies d'ensenyament i aprenentatge SINTE. Monereo Font, Carles (IP); SGR 303. 2014-2016.
 • Territoris d’intersecció entre els centres educatius i les famílies. Un estudi en l’etapa de l’educació infantil. Recerca finançada per l'ICE UAB.Blanch, S. IP), 2011-2013
 • Formación de la identidad profesional del profesor universitario a través del análisis de incidentes críticos FI-PANIC. Monereo Font, Carles (IP);  2011-2014.
 • Red Temática Portfolios Electrónicos E.Portfolios. Ministerio de Educación y Ciencia 2010-2011.
 • Red Argention-española de investigadores de la práctica docente.  GI- CAES- Universitat Autònoma de Barcelona Unviersidad Nacional del Comahue Argentina Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentin 2010-2011.
 • Seminari d'Investigació Interuniversitari sobre Estratègies d'Ensenyament i Aprenetatge 2009 SGR-134. Generalitat de Catalunya, 2009.
 • Red Temática Portfolios Electrónicos E- Portfolios. Elena Barberà (IP).. Plan Nacional de Investgación Científica, Desarrollo e Innovación Tec 2008-2010

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B