Serveis per a la infància: marc de referència per a polítiques educatives en l’àmbit municipal. Sèrie Estudis, núm. 7

TítolServeis per a la infància: marc de referència per a polítiques educatives en l’àmbit municipal. Sèrie Estudis, núm. 7
Tipus de publicacióBook
Any de publicació2001
Autorsde Barcelona., D
Series EditorÀrea d’Educació, B
Resum

El procés de transformació que està vivint la societat confirma una nova realitat: les necessitats socials han canviat de manera evident i cal portar a terme unes polítiques públiques eficaces amb nous instruments de gestió. Especialment sensibles als canvis que s’estan produint són els infants i les seves famílies. Des dels ajuntaments, es viu el dia a dia de la pressió social i coneixem de primera mà les necessitats dels ciutadans, però també és cert que no pot recaure exclusivament sobre els ajuntaments el pes de donar satisfacció a les demandes ciutadanes, sobretot si tenim en compte que la responsabilitat està en mans de l’administració autonòmica. És per això que des de diferents fòrums s’ha demanat un traspàs de competències especialment pel que fa a l’educació infantil, on les iniciatives i apostes des de l’administració municipal han estat sempre capdavanteres i han permès que la connexió entre necessitat i demanda ciutadana i efectivitat en la resposta sigui més directa. Des de l’àmbit municipal, i prenent com a marc de referència les polítiques educatives, cal dissenyar uns models de serveis i de gestió adequats a les noves necessitats dels ciutadans. Aquests nous models hauran de caracteritzar-se per la flexibilitat i la diversitat que són els eixos primordials de les noves necessitats. Aquest nou estudi permet, sens dubte, obrir expectatives als ajuntaments per afrontar noves fórmules de treball que contribuiran a establir polítiques municipals d’atenció a la comunitat infantil i les seves famílies i l’adequació de serveis eficients i dinàmics.

Campus d'excel·lència internacional U A B