Familia y desarrollo psicológico. Madrid: Pearson. Prentice Hall.

TitleFamilia y desarrollo psicológico. Madrid: Pearson. Prentice Hall.
Publication TypeBook
Year of Publication2004
AuthorsArranz, E
Abstract

Aquesta obra fa una revisió científica de la família com a context de desenvolupament en les diferents etapes des dels més petits a l'adultesa. També destaca els factors facilitadors.

Campus d'excel·lència internacional U A B