Desarrollo psicológico en las nuevas estructuras familiares. Madrid: Pirámide.

TitleDesarrollo psicológico en las nuevas estructuras familiares. Madrid: Pirámide.
Publication TypeBook
Year of Publication2010
AuthorsArranz, E. i Oliva, A
Abstract

Aquest llibre, on hi participen diferents experts, fa un anàlisi de les estructures familiars actuals i com afecten en el procés de desenvolupament d'infants i adolescents. El llibre també presenta recursos per avaluar i per fer intervenció davant de la diversitat familiar. El llibre acaba amb un estudi sobre diversitat familiar i desenvolupament.

Campus d'excel·lència internacional U A B