Suport a les famílies en la primera infància. Estudi de cas d’un programa socioeducatiu.Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Tesis doctoral.

TitleSuport a les famílies en la primera infància. Estudi de cas d’un programa socioeducatiu.Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Tesis doctoral.
Publication TypeThesis
Year of Publication2008
AuthorsFerrer, M
Abstract

Aquesta tesi doctoral avalua un programa socioeducatiu de mares i infants per a la millora de la criança. La tesi aprofundeix en el programa i exposa resultats molt positius.

URLhttp://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9393/tmfr1de1.pdf.pdf?sequence=1
Campus d'excel·lència internacional U A B