PRDM9 diversity at fine geographical scale reveals contrasting evolutionary patterns and functional constraints in natural populations of house mice

TítolPRDM9 diversity at fine geographical scale reveals contrasting evolutionary patterns and functional constraints in natural populations of house mice
Tipus de publicacióManuscript
Any de publicació2019
AutorsVara, C, Capilla, L, Ferretti, L, Ledda, A, Sánchez-Guillén, RA, Gabriel, SI, Albert-Lizandra, G, Florit-Sabater, B, Bello-Rodríguez, J, Ventura, J, Searle, JB, Mathias, ML, Ruiz-Herrera, A
Collection TitleMolecular Biology and Evolution
Campus d'excel·lència internacional U A B