Current collaborations

Elena
Giulotto
Università di Pavia (Italy)
Campus d'excel·lència internacional U A B