25 anys d’Educació de persones Adultes a Sabadell

Descripció
25 anys d’Educació de persones Adultes a Sabadell és un projecte que respon a la necessitat de crear espais per a la reflexió, l’anàlisi, el debat i la millora de les pràctiques educatives en aquest camp a la ciutat de Sabadell. Amb la finalitat de treballar per a la millora entre la teoria i la pràctica de l’Educació de persones Adultes (EpA), el projecte treballa tres eixos: la recuperació de la memòria històrica de l’EpA a Sabadell, l’anàlisi i la reflexió sobre les pràctiques i els problemes de l’educació, i el plantejament, en el marc de la Societat de la Informació i la Comunicació (SIC), de nous camins que ens posin en situació d’afrontar els nous reptes del futur en les millors condicions possibles.

Col·laboració
El projecte s’ha portat endavant amb la implicació de les Escoles d’Adults de Sabadell i l’Ajuntament de Sabadell.

Coordinació
Margarida Massot: margarida.massot@uab.cat

Activitats
Per dur a terme aquest projecte es van fer entrevistes a informants claus, jornades fòrum amb mestres, sessions a les escoles, bústies virtuals i blocs de notes per a recollir les aportacions de la ciutadania, tallers de somni amb col·lectius relacionats amb l’EpA i taules rodones. Tot això va permetre l’elaboració i al posterior difusió del Manifest per a l’educació democràtica de persones adultes.  

Durada
2001-2002

Campus d'excel·lència internacional U A B