Aula de Salut

Descripció
L’ Aula de Salut és un projecte que pretén afavorir una millor relació entre les institucions sanitàries i els usuaris dels serveis sanitaris. La seva finalitat és contribuir a l’ús responsable dels serveis de salut i a una sanitat sostenible. Per a fer-ho, incideix sobre aspectes que portin a una millor capacitat d’autocura (saber-se autogestionar millor la salut) i a un millor coneixement i ús dels recursos i dels dispositius de salut del nostre entorn. Hi ha dues raons fonamentals que porten a fer aquest plantejament: el rol cada vegada més actiu del malalt/a en la seva relació amb els professionals de la salut i un fet preocupant: la sostenibilitat del sistema.

Col·laboració
El projecte s’ha tirat endavant amb la implicació de l’Institut Universitari Fundació Parc Taulí, l’Escola del Carme de Sabadell, el Col·legi de Metges de Barcelona, l’Ajuntament de Sabadell i Caixa Sabadell.

Coordinació
Margarida Massot: margarida.massot@uab.cat i Rosa Carrió
Equip: Sergi Martínez i Carme Martínez-Roca cmr@ifihp.org

Activitats
Per iniciar aquest projecte es va dissenyar i aplicar el programa pilot Vine a conèixer el Taulí, dirigit a alumnat de sisè de primària de Sabadell. El programa consta de vuit sessions amb els següents blocs temàtics: el malalt i els/les professionals de la salut, utilització i visites a diferents serveis sanitaris i les despeses de la sanitat.

Vine a conèixer el Taulí es va dur a terme en els espais de l’hospital Parc Taulí, mitjançant sessions pràctiques de simulació i rol, tutelades per educadors i professionals del camp de les ciències de la salut. Es va dissenyar i utilitzar també el software interactiu El trencaclosques de la salut que permet identificar els diferents elements que influeixen en la salut consideran-los com un tot integrat i Els serveis de salut, on els nens i nenes han de decidir quin servei de salut utilitzar atenent a uns casos que se’ls presenten.

Durada 1998-2001

Campus d'excel·lència internacional U A B