Col·laboracions a Catalunya

Ajuntament de Sabadell: ha donat suport als projectes l’Observatori de la Immigració a Sabadell25 anys EpA a Sabadell, i Aula Salut.

Associació Zitzània de Sabadell: s’ha col·laborat amb aquesta associació en el projecte Educació Comunitària a Can Déu.

Can Besora de Mollet del Vallès: s’ha col·laborat en el projecte Llegim el món i s’està mantenint un procés d’acompanyament pel projecte Comunitats d’aprenentatge.

Centre de Formació de persones Adultes (CFA) Concòrdia de Sabadell: s’ha col·laborat en el projecte Educació Comunitària a Can Déu.

Col·legi de Metges de Barcelona: va col·laborar en el projecte Aula Salut.

Consell d’Europa: s’ha col·laborat amb aquesta institució en relació al projecte l’Observatori de la Immigració a Sabadell.

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya:  va encarregar l’elaboració de l’informe “Diagnòstic de la Formació de persones Adultes a Catalunya”.

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: ha donat suport al projecte de Comunitats d’aprenentatge.

El Calderi: s’està realitzant un procés d’acompanyament del projecte Comunitats d’Aprenentatge.

Els Quatre Vents: s’està realitzant un procés d’acompanyament del projecte Comunitats d’Aprenentatge.

Elisenda de Montcada: s’està realitzant un procés d’acompanyament del projecte Comunitats d’Aprenentatge al centre educatiu

Escola del Carme de Sabadell: ha col·laborat en el projecte Aula Salut.

Fundació Jaume Bofill: ha donat suport al projecte l’Observatori de la Immigració a Sabadell.

Institut Universitari Fundació Parc Taulí
: col·laboració conjunta en el projecte Aula Salut.

La Maquinista: col·labora en el seminaris d’Educació entre iguals.

Lledoner:  s’està realitzant un procés d’acompanyament del projecte Comunitats d’Aprenentatge.
Lliga dels Drets dels Pobles, Grup de treball d’immigració: col·laboració en la iniciativa conjunta de l’Observatori de la Immigració a Sabadell.

Obra Social Caixa Sabadell: ha donat suport als projectes Observatori de la Immigració a Sabadell i Aula Salut.

Tanit:s’ha realitzat un procés d’acompanyament del projecte Comunitats d’Aprenentatge.

Campus d'excel·lència internacional U A B