Col·laborar

El Fòrum IDEA entén la seva actuació a través de formes de participació democràtiques, basades en la igualtat de capacitats de les persones, i a través de processos que sorgeixen i reverteixen directament a les persones que els protagonitzen.

Actualment les vies de col·laboració amb el Fòrum IDEA són:

        Projectes de recerca i acció socioeducativa vinculats a l’educació de persones adultes i al desenvolupament comunitari.

        Programa Àgora: programa de seminaris, tallers i xerrades del Fòrum IDEA que neix de la necessitat d’oferir una perspectiva crítica de l’educació que prioritzi la igualtat d’oportunitats com a mecanisme de regulació per a la cohesió i justícia social.

        Pràctiques: desenvolupament de pràctiques acadèmiques per a estudiants universitaris, de grau o de màsters professionalitzadors.

Per a més informació envieu un correu electrònic a: gr.forumidea@uab.cat

Campus d'excel·lència internacional U A B