Comunitats d’aprenentatge

Descripció
Les Comunitats d’Aprenentatge es defineixen com un projecte de transformació sociocultural d’un centre educatiu i del seu entorn per aconseguir una escola de qualitat i d’excel·lència per a tots els nens i nenes i les seves famílies. Les comunitats d’aprenentatge impulsen aquests processos de transformació social i educativa, a través de la participació democràtica de tota la comunitat socioeducativa del barri: famílies, professorat, voluntaris, entitats de l’entorn, etc.

Col·laboració
Conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya entre 2006 i 2009. Actualment els processos d’acompanyament per a la transformació de centres educatius en Comunitats d’Aprenentatge es sol·liciten a través dels Plans de Formació de Zona.

Coordinació
Màrius Martínez Muñoz marius.martinez@uab.cat
Margarida Massot i Verdú margarida.massot@uab.cat

Equip de treball: Imma Buñuel, Anna Castany, Anna Comas, Toni Lucas, Marta Más, Rosa Montiel ,Toni Romaguera, Montse Ruiz.

Activitats
Grup de treball ICE Comunitats i Educació:

Acompanyament a processos de transformació a centres educatius:

Xerrades d’introducció a les Comunitats d’Aprenentatge: L’equip del Fòrum IDEA realitza xerrades informatives sobre el projecte Comunitats d’Aprenentatge als centres educatius que ho sol·liciten. Per a més informació, contactar amb gr.forumidea@uab.cat.

Col·laboració amb el Departament d’Educació en la formació permanent del professorat de Comunitats d’aprenentatge: dinamització de tertúlies pedagògiques virtuals, formació de professorat de nova incorporació i participació en la Comissió de Seguiment.

Publicacions

Fòrum IDEA (2005). Comas, A., Mascarell, M. “Treballar amb una comunitat d’aprenentatge (la visió dels mestres)”, a revista EDUCAR nº 35. P. 87-91. Bellaterra: Serveis de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Fòrum IDEA (2005). Ferrer, G. “Hacia la excelencia educativa en las comunidades de aprendizaje:participación, interactividad y aprendizaje”, a revista EDUCAR nº 35. P. 61-70. Bellaterra: Serveis de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Fòrum IDEA (2005). Ferrer, G., Martínez, S., “La formació de les famílies en el marc de l’escola inclusiva: un repte per a les comunitats d’aprenentatge” a revista EDUCAR nº 35. p. 71-85. Bellaterra: Serveis de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Fòrum IDEA (2005). Martínez, M., Martínez, S., Ferrer, G. Martínez, C., Massot, M. “El valor de un sueño Tanit”, a revista EDUCAR nº 35. P. 47-60. Bellaterra: Serveis de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Fòrum IDEA (2004). Martínez Muñoz, M. (Coord.)“Comunidades de aprendizaje: participación, calidad y transformación social”. Temáticos Escuela, núm. 11. Barcelona: Praxis.

Fòrum IDEA (2002). Ferrer, G. Martínez, M, Martínez, S. Martínez Roca, C., Massot, M., Puente, S. Colectivo gitano y Comunidades de Aprendizaje. Barcelona: Praxis.

Fòrum IDEA (2002). Martínez, M., Martínez, S., Martínez Roca, C., Massot, M. “Comunidades de aprendizaje: participación, calidad y transformación social”, a Revista EDUCAR nº29. Bellaterra: Serveis de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Durada:
En actiu des de 1999

Campus d'excel·lència internacional U A B