Consum i Persones Adultes: criteris per a una educació crítica

Descripció
 Consum i Persones Adultes: criteris per a una educació crítica forma part del projecte europeu CEA (Consumer Education for Adults) i té com a objectiu contribuir a desenvolupar competències per a un consum informat i responsable, en el marc dels valors de la llibertat d’elecció, la presa de decisions conscient i la participació crítica en el mercat. També incideix en el desenvolupament de la responsabilitat social dels empresaris, així com en l’ús sostenible dels recursos.

Premi Grundtvig 2004  atorgat per l’Associació Europea d’Educació de persones Adultes (EAEA, European Association for Education of Adults) a la millor pràctica en l’àmbit de l’educació bàsica de persones adultes

Col·laboració
CEA està finançat pel programa Grundtvig . Van participar en el projecte les següents institucions: Federation of German Consumer Organisations (Alemanya), State College of Education, Federal Chamber of Labour, ECO-Councelling Austria (Àustria), SUHR’S University College (Dinamarca), Slovene Consumer’s Association (Eslovènia), Jyväskylä Polytechnic i University of Vaasa (Finlàndia) i la London Metropolitan University (Regne Unit).

Coordinació
 Carme Martínez-Roca cmr@ifihp.org

Documentació i Materials

   - Vídeos-espots en alemany: “Gewhleistung und Garantie” (Garantia dels productes, drets i deures de consumidors/es, 40 segons) i “Verloren im Internet?” (Endeutament per compra compulsiva a través d’internet, 35 segons).

   - Conclusions del Seminari sobre Responsabilitat Social Corporativa desenvolupat a Vaasa (Finlàndia).

   - Més informació en anglès a CEAN 

Publicacions
Si teniu interès en rebre aquestes publicacions de forma gratuïta, si us plau envieu un correu electrònic a carmemartinezroca@gmail.com

Martínez-Roca, C., (ed.)(2003). Consum i Persones Adultes: Criteris per a una Educació Crítica. Sabadell: Abast. Manual d’educació per al consum responsable traduït a 4 llengües: alemany, anglès, danès i eslovè.

Schuh, M. (ed.) (2003). Educated Choices: Empowering Consumers. Consumers learn sustainable ways of consumption. Seven Modules for Consumer Education for Adults. Viena: Robitschek Ges.m. b. H.

Durada 2001 - 2003

 

Campus d'excel·lència internacional U A B