Educació entre iguals

Descripció:
Les Comunitats d’Aprenentatge es defineixen com un projecte de transformació sociocultural d’un centre educatiu i del seu entorn per aconseguir una escola de qualitat i d’excel·lència per a tots els nens i nenes i les seves famílies. Estendre, consolidar i fer sostenibles aquests processos de transformació és un repte a afrontar per aconseguir una igualtat d’oportunitats i de resultats i per contribuir a l’educació per a tothom, un dels Objectius del Mil·leni  . Per fer-ho, el Programa Àgora  du a terme seminaris, basats en un model de formació entre iguals, que tenen com a finalitat facilitar un espai d'intercanvi i d'aprenentatge entre col·lectius que han encetat aquest projecte, en els que s’analitzen els reptes associats als processos de transformació duts a terme en centres educatius diversos i es proposen estratègies per afrontar-los.

Activitats:

        - Seminaris de reflexió i anàlisi sobre les Comunitats d’Aprenentatge

Sessions monogràfiques sobre: acollida de nous membres (professorat, famílies i infants), metodologies didàctiques, organització interna, vinculació al territori i avaluació dels centres educatius en procés de transformació.

        - Seminaris de creació d’instruments d’avaluació per a les Comunitats d’Aprenentatge: Acollida de nous membres (professorat, famílies i infants), metodologies didàctiques, organització interna, vinculació al territori i avaluació dels centres educatius en procés de transformació.

En col·laboració amb::

Mestres, mares i pares de centres d’educació infantil i primària:

La Maquinista 

El Calderí

Can Besora

Els Quatre Vents

i Tanit

Calendari:
De gener a desembre de 2010

Més informació:Més informació:
Si voleu més informació sobre aquests seminaris, si us plau envieu un correu electrònic a Màrius Martínez marius.martinez@uab.cat

Campus d'excel·lència internacional U A B