Educació i Consum Online

Descripció
Educació i Consum és un projecte online d’Educació per al Consum amb la participació de 27 països de la Unió Europea i el suport de la DGSANCO (Direcció General de Sanitat i Protecció del Consumidor de la Comissió Europea). El seu nom en anglès és DOLCETA Development of On-Line Consumer Education Tools for Adults. Educació i Consum online (DOLCETA) ofereix uns mòduls interactius amb informació sobre drets, serveis i recursos didàctics per al consum responsable.

Col·laboració
El Fòrum IDEA ha col·laborat amb l’European Universities Continuing Education Network i la Comissió Europea (DGSANCO) en l’elaboració d’aquest projecte.

Coordinació
Carme Martínez-Roca, cmr@ifihp.org

Gerard Ferrer, gerard.ferrer@uab.cat

Portal d’Educació pel Consum Online (DOLCETA)
En el Portal d’Educació pel Consum Online es pot trobar informació, eines i recursos destinats específicament per al professorat i per als consumidors i consumidores adults.
Concretament en l’espai del professorat es troba informació sobre:

I en l’espai per al consumidor i consumidora adult:

Durada

2004-2006. 

En el 2011 el projecte està coordinat pel Centre de Formació Permanent de la Fundació Universitat Rovira i Virgili i l'Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Contactes: Charo Romano charo.romano@fundacio.urv.cat i Josep Bonil Josep.Bonil@uab.cat

 

Campus d'excel·lència internacional U A B