Educació per a la cohesió social

Descripció:
L’Objectiu del Mil·lenni de la sostenibilitat del medi ambient pretén aconseguir la millora de la vida de milions d’habitants de barris marginals. Cada vegada més, els barris considerats com a marginals a Catalunya estan habitats per persones migrants i persones autòctones d’estatus socioeconòmic baix. Un dels reptes per a la cohesió social en aquests barris és aprendre a viure junts, reconeixent en primer lloc l'exercici dels drets per a tothom, i en segon lloc afavorint dinàmiques socials de comunicació i cooperació. Per aquest propòsit és important fugir de la imatge dual dels "nosaltres" i "ells", dels estereotips associats cap al "desconegut" (i en moltes ocasions, cap al més vulnerable o pobre) i superar prejudicis que creen barreres de relació i que no contribueixen a entendre la pluralitat de la ciutadania com a un fet i com a un valor.

El Programa Àgora vol contribuir a l’anàlisi i la superació dels estereotips i prejudicis existents a través de la divulgació d’informes de recerca i dades que permetin la comprensió global del fet migratori i que generin debat que faciliti desmuntar algunes idees preconcebudes per, a poc a poc, contribuir a no veure la persona immigrada "com l'altre".

Tallers:

  • L’Abecé dels tòpics de la immigració

  • L’Abecé de la discriminació i la immigració

Adreçat a:
Associacions de veïns, associacions de persones immigrants, centres de formació de persones adultes, centres cívics, centres d’innovació i formació ocupacional o qualsevol altra entitat interessada.

Calendari:
Abril i Octubre de 2010.

Més informació:
Si voleu més informació, si us plau envieu un correu electrònic a la Carme Martínez-Roca cmr@ifihp.org

Campus d'excel·lència internacional U A B