Educació per a tothom

Descripció:
L’assoliment efectiu del dret a l’educació, un dels drets humans bàsics i fonamentals per al desenvolupament personal i social de les persones és, encara, un repte que la societat del segle XXI ha d’afrontar i un Objectiu del Mil·lenni. L’any 1990, la Conferència Mundial sobre Educació per a tots, a Jomtien (Tailàndia) va promoure la Declaració Mundial sobre Educació per a Tots entesa com la satisfacció de les necessitats bàsiques d’aprenentatge. Deu anys més tard, l’any 2000, en vista als pocs resultats aconseguits, el Fòrum Mundial sobre l’Educació, a Dakar (Senegal), va ratificar els compromisos i establir 6 objectius prioritaris amb el programa Educació per a Tothom: protecció i educació de la primera infància, ensenyament primari universal, respondre a les necessitats de formació permanent de joves i adults, alfabetització dels adults, igualtat de gènere, reducció de les desigualtats socioeducatives, amb qualitat i èxit per a tothom.

El Programa Àgora vol contribuir a l’assoliment d’aquests objectius, molt especialment, els 4 darrers, a través de seminaris i exposicions que aprofundeixin en el coneixement de l’estat actual de l’educació al món i a Catalunya.

Activitats:

 • Seminari introductori:

  • L’educació per a tothom, un dret bàsic vulnerat.

 • Seminari d’aprofundiment:

  • L’educació per a tothom, un dret bàsic vulnerat per a les dones.

  • L’educació per a tothom, un dret bàsic vulnerat per a les persones adultes.

  • L’educació per a tothom, un dret bàsic vulnerat per a les persones immigrants.

 • Exposició:

  • L’educació de persones adultes: memòria històrica, problemes i nous camins en el marc de la Societat de la Informació i la Comunicació.

Adreçat a:
LAssociacions de veïns, associacions de persones immigrants, centres de formació de persones adultes, centres cívics, centres d’innovació i formació ocupacional o qualsevol altra entitat interessada.

Calendari:
Octubre i novembre de 2010

Més informació:
Si voleu més informació, si us plau envieu un correu electrònic a la Margarida Massot margarida.massot@uab.cat

Campus d'excel·lència internacional U A B