Educació per a un estil de vida sostenible

Descripció:
Un repte fonamental de la societat del segle XXI és l’adopció d’estils de vida, de patrons de consum i de producció que salvaguardin els drets humans, la igualtat de gènere, el benestar social, la capacitat de regeneració de la terra i que assegurin que totes les activitats humanes impulsin el desenvolupament sostenible i equitatiu (Carta de la Terra). Com s’especifica a l’Objectiu del Mil·lenni per a la sostenibilitat del medi ambient, la sostenibilitat no es pot aconseguir amb els models actuals de consum i d’us de recursos.

El Programa Àgora vol contribuir a afrontar aquest repte a través de seminaris i dels tallers Les dones fem ecosalut!, tallers que tenen una perspectiva crítica de l’acció formativa i que estan basats en activitats participatives i funcionals relacionades amb els interessos i experiències de les participants.

 Tallers:

 • Les dones fem ecosalut amb les finances personals! Aprendrem a gestionar les nostres finances personals d'una manera sostenible i saludable tant per a nosaltres com per a la societat.

 • Les dones fem ecosalut a la feina o a l’atur! Identificarem com podem fer salut a la feina i com podem buscar feina de forma efectiva i sense deixar-nos-hi la salut.

 • Les dones fem ecosalut emancipant-nos! Plantejarem què podem fer per organitzar-nos i trobar maneres d’ajudar-nos les unes a les altres a viure de forma més autònoma.

 • Les dones fem ecosalut formant-nos! Analitzarem si i com l’educació contribueix a que les dones i les seves famílies tinguin una vida més saludable i més sostenible, tant des d’una perspectiva económica com mediambiental.

 • Les dones fem ecosalut “desentressant-nos”! Aprendrem quines pràctiques poden ajudar-nos a gestionar l’estrès.

 • Adreçat a:
  Centres d’atenció a la dona, associacions i entitats de dones, associacions de veïns, associacions de persones immigrants, centres de formació de persones adultes, centres cívics, Organitzacions Municipals d’Informació al Consumidor de Catalunya, associacions de consumidors/es, ONGs o qualsevol altra entitat interessada.

  Finançament:

  Els tallers són gratuïts per a les entitats que els sol·licitin. Aquesta és una acció en la que col·labora l’Institut Català de la Dona.

  Calendari:
  Entre febrer i abril de 2011. Dia i hora a convenir amb les entitats interessades.

  Lloc:
  Venim a la vostra entitat a fer el taller.

  Més informació:
  Si voleu més informació, si us plau envieu un correu electrònic a la Carme Martínez-Roca cmr@ifihp.org

  Campus d'excel·lència internacional U A B