Llegim el món

Descripció
Llegim el Món és un projecte dirigit a les famílies participants de la Comunitat d’Aprenentatge de Can Besora de Mollet del Vallès. L’objectiu prioritari és la formació amb les famílies a través de tertúlies, comissions de treball i debats que facilitin la discussió, formació i aprofundiment en els valors democràtics i inclusors des d’una acció socioeducativa participativa. Es treballa tant en la vessant de fonamentació més teòrica i de reflexió educativa, com en les habilitats necessàries per a la relació i el treball en equip.

Col·laboració
Realitzat conjuntament amb el Fòrum Idea-UAB i l’escola Can Besora de Mollet del Vallès.

Coordinació
Margarida Massot margarida.massot@uab.cat

Equip: Imma Buñuel, Monterrat Díaz i Rosalia Rioja

Activitats
S’han dut a terme els següents tallers:

  • Multiculturalitat i el fet migratori.

  • Si tu l’ajudes, aprendrà millor. Si tu llegeixes, ells i elles llegiran!

  • Educació intercultural, som iguals, som diferents!

Durada Des de 2008

 

Col·laboració

Campus d'excel·lència internacional U A B