Observatori de la Immigració a Sabadell

 

Descripció
L’Observatori de la Immigració a Sabadell (OIS)  és una iniciativa que respon a la necessitat de reflexionar i sensibilitzar sobre la situació de les persones immigrades de Sabadell. Té com a finalitat desenvolupar una estructura estable que permeti reunir informació, analitzar-la i difondre-la a la ciutat de manera que es creï un espai que generi opinió i reflexió sobre les qüestions relacionades amb la immigració. L'OIS pretén treballar en favor de la igualtat, la superació de prejudicis, estereotips i actituds discriminatòries i en definitiva, fomentar la convivència de la ciutat.

Col.laboració
L’OIS és una iniciativa impulsada conjuntament pel Grup de treball d’immigració de la Lliga dels Drets dels Pobles i el Fòrum IDEA.

S’ha rebut finançament de la Fundació Jaume Bofill, l’Obra Social Caixa Sabadell, l'Ajuntament de Sabadell i del Consell d'Europa.

  Coordinació
Margarida Massot (des de 2005), margarida.massot@uab.cat
Membres de l'equip: Carme Ferrer, sociòloga (2005-2010), Sílvia Puente, pedagoga (2005-2010), Llibertat Blanes, antropòloga (2008-2009), Gemma Parera, sociòloga (2006-2007, 2010), Carme Martínez-Roca (2010). Col·laboradores: Marta Ferrer i Esther Sánchez.

Activitats 

 • Col·laboració amb el Consell d’Europa (2008). “Estereotips i Immigració. Qüestionari sobre els prejudicis viscuts per les persones immigrades i d’origen estranger a Sabadell” Basat en l’adaptació, distribució, realització i anàlisi d’una enquesta desenvolupada pel Consell d’Europa amb l’objectiu d’analitzar quins són els estereotips envers la població immigrada i com són percebuts pels nouvinguts. La recerca, que també s’ha desenvolupat en d’altres ciutats europees, vol contribuir a crear eines per combatre els tòpics i prejudicis de la població majoritària respecte la nova ciutadania.

   

 • Diagnosis, Informes 2006, 2011, i catàleg de bones pràctiques locals.
 • Organització de taules rodones.

 • Tallers de sensibilització.

 • Participació en fòrums de immigració (ex. el Foro Social Mundial de las Migraciones a Rivas Vaciamadrid, Madrid, Setembre 2008).

Publicacions

 • Observatori de la Immigració a Sabadell (2008). “Acceptant la diferència”. A: Anuari Estadístic de Sabadell 2008. Sabadell: Ajuntament de Sabadell.
 • Observatori de la Immigració a Sabadell (2008). Catàleg de Bones Pràctiques en Immigració. Sabadell: Lliga dels Drets dels Pobles i Fòrum IDEA. (no publicat).

           - Aquest catàleg recull experiències en matèria d’immigració desenvolupades per a diferents agents locals d’arreu del territori català. La seva aportació són una sèrie de criteris i indicadors que puguin orientar les actuacions envers l’àmbit migratori.

 • Observatori de la Immigració a Sabadell (2008). “Observatori de la Immigració de Sabadell” A: Grabulosa, L. (Coord.) Bones pràctiques de defensa i promoció dels drets humans des d’organitzacions del tercer sector. Col·lecció experiències OTS, 3. Observatori Tercer Sector.

          - Recopilació de cinc pràctiques d’entitats no lucratives que treballen en favor de la promoció i la defensa dels drets humans de diversos sectors i àmbits temàtics.

 • Observatori de la Immigració a Sabadell (2006). Sabadell: informe de la immigració 2006. Sabadell: Lliga dels Drets dels Pobles i Fòrum IDEA.

        - Diagnòstic que reflexiona sobre l’estat de la immigració en aquesta població i que recull, analitza i interpreta dades actualitzades sobre diferents aspectes clau que afecten la situació de les persones immigrades.

Durada En actiu des de 2005.

Campus d'excel·lència internacional U A B